Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

   Ignacy KrasickiWstęp do Bajek i przypowieści[Dedykacja]

   Suspicione si quis errabit sua.

   Et rapiet ad se, quod erit commune omnium

   Stulte nudabit animi conscientiam.

   Phaedr, Ad Eutich., lib. III[1]

   Przypisy

   [1]

   Suspicione si quis (…) animi conscientiam — Motto jest cytatem z Prologu (do Eutychusa) do Księgi III bajek Fedrusa (ok. 15 – ok. 50 r. n.e.), który przyswoił łacinie greckie bajki Ezopa. Tłumaczenie P. Gruszki brzmi: „Gdyby w przyszłości, w śledztwie, ktoś uniósł się w gniewie / i, co wspólne dla wszystkich, brał tylko do siebie, / w głupi sposób obnaży swą duszę prostaka” (Fedrus, Bajki Ezopa, Gdańsk 1999, w.45–47). [przypis edytorski]

   Close
   Please wait...