Spis treści

    I
  1. II
  1. Emigrant: 1
  2. Kondycja ludzka: 1
  3. Tęsknota: 1
  4. Wygnanie: 1

Zdzisław DębickiNad morzem

I

1

Kwitnącą gałęź[1] niesie z dala

Na srebrnym grzbiecie morska fala —

Gałęź, co kwitła kędyś[2] w sadzie,

Dziś na wybrzeża piasku kładzie

5

I, zostawiwszy ją, odpływa

Szumiąca fala srebrnogrzywa…

Emigrant, WygnanieI oto zwiędnie tu i zginie,

A do swej ziemi nie odpłynie…

Skrzydłami wichru raz strącona

10

Na tej słonecznej plaży skona,

Od ojczystego drzewa z dala,

Gdzie ją zaniosła morska fala…

Kondycja ludzkaCzasem, jak gałęź taką — duszę,

Zwichniętą w losów zawierusze,

15

Wicher na smutku rzuca morze,

Gdzie dla niej szczęścia gasną zorze

I gdzie, powoli schodząc, blada,

Wieczna ponad nią noc zapada…

II

TęsknotaWidzę ją zawsze… Tu przychodzi

20

Na wywróconej siadać łodzi

I patrzy w dal bezmierną, siną,

A hulający nad głębiną

Wiatr — skrzydłem swym jej czoło chłodzi…

I zadumana — godzinami

25

Wytęża wzrok swój i ze łzami

Spogląda w przestrzeń, a gdy nagle

Na widnokręgu ujrzy żagle —

Rękami je ku sobie mami[3]

I nie wiem, kto jest ona? Po co

30

Przychodzi marzyć tutaj nocą?

I czemu tak jak widmo blada

Na wywróconej łodzi siada,

Kiedy się fale w słońcu złocą?…

I nie wiem, gdzie jej domu wrota,

35

Ani znam smutek, co nią miota —

Może to dusza jest mi krewna,

Może tych morskich wód królewna,

A może — moja to tęsknota?…

Przypisy

[1]

gałęź — dziś popr.: gałąź. [przypis edytorski]

[2]

kędyś — gdzieś. [przypis edytorski]

[3]

mamić — zwodzić, ogłupiać; tu: wabić pozorami, działać przyciągająco. [przypis edytorski]

Zamknij
Proszę czekać…