TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Kondycja ludzka: 1
  2. Konflikt wewnętrzny: 1
  3. Morze: 1
  4. Tajemnica: 1
  5. Walka: 1

  Interpunkcja: usunieto przecinek przed pauzą.

  Fleksja: tem > tym, niem > nim itp.

  Charles BaudelaireCzłowiek i morzetłum. Bronisława Ostrowska

  1

  Kondycja ludzka, Morze, Konflikt wewnętrznyCzłowieku wolny! Zawsze kochać będziesz morze.

  Morze jest twym zwierciadłem. Ujrzysz w nim twą duszę,

  W nieskończonych fal piennych[1] mgle i zawierusze,

  A myśl twa niemniej gorzkiej ma głębi bezdroże.

  5

  Lubisz grążyć[2] się w własnych obrazów odbicia:

  Pieszczą je twoje oczy, ramiona — a serce

  Zapomina o własnej żywota rozterce,

  Słuchając jego skargi, zawodzeń i wycia.

  TajemnicaWalkaRównie dumni i mroczni jesteście oboje:

  10

  Człowieku, nikt nie zbadał dna twego tajnicy[3]!

  Morze, nikt nie zna bogactw twych skrytej skarbnicy!

  Tak zawistnie strzeżecie tajemnice swoje.

  A przecie wieki przeszły w bezdennej otchłani,

  Odkąd wzajemna walka na siebie was żenie[4]

  15

  Takeście[5] ukochali ból, śmierć i zniszczenie,

  O wieczyści wojowie — bracia niezbłagani[6]!

  Przypisy

  [1]

  pienny (daw.) — tu: pienisty, spieniony. [przypis edytorski]

  [2]

  grążyć — pogrążać, zatapiać. [przypis edytorski]

  [3]

  tajnica — tajemnica. [przypis edytorski]

  [4]

  żenie (daw.) — tu: gna, popycha. [przypis edytorski]

  [5]

  takeście ukochali — dziś:tak ukochaliście. [przypis edytorski]

  [6]

  niezbłagany — nieubłagany. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...