Spis treści

  1. Kobieta: 1
  2. Patriota: 1
  3. Poświęcenie: 1
  4. Powstanie: 1
  5. Rozstanie: 1
  6. Żałoba: 1

  interpunkcja - dodano przecinki: Schowaj, matko, suknie moje

  Konstanty GaszyńskiCzarna sukienka

  1

  ŻałobaSchowaj, matko, suknie moje,

  Perły, wieńce z róż,

  Jasne szaty, świetne stroje,

  Nie dla mnie to już.

  5

  Patriota, KobietaKiedyś jam kwiaty, stroje lubiła,

  Gdy nam nadziei wytryskał zdrój;

  Lecz gdy do grobu Polska zstąpiła

  Jeden mi tylko pozostał strój:

  Czarna sukienka.

  10

  Narodowe nucąc śpiewki,

  Widząc szczęścia świt,

  Kiedym szyła chorągiewki

  Dla ułańskich dzid,

  PoświęcenieWtenczas mnie kryła szata godowa,

  15

  Lecz gdy wśród boju zginął brat mój,

  Kulą przeszyty na polach Grochowa,

  Jeden mi tylko przystoi strój:

  Czarna sukienka,

  RozstanieGdy kochanek w sprawie bratniej

  20

  Mściwą niosąc broń,

  Przy rozstaniu raz ostatni

  Moją ścisnął dłoń,

  Wtenczas, choć smutna, lubiłam stroje,

  Lecz gdy się krwawy zakończył bój,

  25

  A on gdzieś poszedł w strony nieswoje,

  Jeden mi tylko przystoi strój:

  Czarna sukienka.

  PowstanieGdy liść Igań, Wawru kwiaty

  Dał nam zerwać los,

  30

  Brałam perły, drogie szaty

  I trefiłam[1] włos;

  Lecz gdy nas zdrady wrogom sprzedały,

  Gdy zaległ Polskę najeźdźców rój,

  Gdy w pętach jęczy naród nasz cały,

  35

  Jeden mi tylko przystoi strój:

  Czarna sukienka.

  Przypisy

  [1]

  trefić (daw.) — układać włosy w loki. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…