Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków i włączyć subskrypcję.

x

Spis treści

  1. Alkohol: 1
  2. Car: 1
  3. Kat: 1
  4. Kobieta: 1
  5. Krew: 1
  6. Naród: 1
  7. Ofiara: 1
  8. Ojczyzna: 1
  9. Okręt: 1
  10. Okrucieństwo: 1
  11. Patriota: 1
  12. Pielgrzym: 1
  13. Pokój: 1
  14. Potop: 1
  15. Święto: 1
  16. Trucizna: 1
  17. Więzienie: 1
  18. Wolność: 1
  19. Wróg: 1
  20. Wychowanie: 1
  21. Zemsta: 1
  22. Zwycięstwo: 1

  fleksja: tem > tym; krwawemi > krwawymi

  leksyka - pisownia h/ch: puhar > puchar; pisownia cz/dż: różczkę > różdżkę

  interpunkcja - usunięto przecinek: Z tej ziemi znikną po wszystkie wieki, ludzkości ofiary krwawe

  Wincenty PolBracia! Rocznica, więc po zwyczaju

  Alkohol, ŚwiętoBracia! rocznica, więc po zwyczaju[1]
  Każdy ten toast niech spłaci,
  Pierwszy ten puchar święcim[2] dla kraju,
  Drugi dla ległych[3] współbraci.
  Kobieta, PatriotaA najprzód[4] zdrowie moskiewskich branek[5].
  Lecz wiecie zdrowie to czyje?
  Zdrowie sióstr naszych, matek, kochanek[6],
  Zapewne każdy wypije! —
  Ojczyzna, Wróg, TruciznaO! nie zginęła jeszcze Ojczyzna,
  Póki niewiasty tam czują!
  Bo z ich to serca płynie trucizna,
  Którą wrogowie się trują.
  WychowanieWykarmią one jeszcze w zaciszy
  Grono olbrzymiej młodzieży,
  Od nich pacholę o nas usłyszy,
  I jak my w wolność uwierzy.
  Potop, Kat, ZemstaWstanie mąż wielki z tych polskich kości,
  Wielki, jako sny za młodu,
  Z uczuciem krzywdy całej ludzkości,
  A z mieczem swego narodu.
  Krew, OkrucieństwoA jako niegdyś potopem świata
  Ludzkość zalały łzy Boże,
  OkrętTak i on mieczem świętego kata
  Puści na ziemię krwi morze.
  Pokój, ZwycięstwoA nad tym morzem, nad tą posoką
  Korab[7] nasz polski wypłynie,
  A białe ptaszę wzleci wysoko
  I poda różdżkę[8] drużynie.
  WięzienieWolnośćOtworem staną lochy podziemne,
  Gdzie więźniów butwiały kości,
  Staną się wszystkie więzienia ciemne
  Miejscem odpustu ludzkości.
  Pielgrzym, NaródPielgrzymką pójdą do nich narody,
  Ogniwa kajdan rozbiorą,
  Jako relikwie na cześć swobody,
  Całować będą z pokorą.
  Ofiara, CarZ tej ziemi znikną po wszystkie wieki
  Ludzkości ofiary krwawe;
  Bo zbrodnie spłyną krwawymi rzeki[9],
  I rody carów niesławe[10].

  Przypisy

  [1]

  po zwyczaju — według zwyczaju, zgodnie z tradycją. [przypis edytorski]

  [2]

  święcim — dziś: święcimy. [przypis edytorski]

  [3]

  legły — dziś: poległy. [przypis edytorski]

  [4]

  najprzód (daw.) — najpierw. [przypis edytorski]

  [5]

  branka (hist.) — kobieta wzięta do niewoli. [przypis edytorski]

  [6]

  kochanka (tu daw.) — ukochana. [przypis edytorski]

  [7]

  korab (daw.) — okręt, statek. [przypis edytorski]

  [8]

  różdżka — tu: gałązka; białe ptaszę wzleci wysoko i poda różdżkę drużynie — nawiązanie do motywu biblijnej Arki Noego. Noe wypuścił z Arki gołębicę, która wróciła z gałązką w dziobie, co było znakiem, że wody potopu opadają. [przypis edytorski]

  [9]

  rzeki — dziś popr. forma N. lm: rzekami. [przypis edytorski]

  [10]

  niesławy — dziś: niesławny; tj. okryty hańbą. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...
  x