Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 456 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x

Spis treści

  1. Geniusz: 1
  2. Krew: 1
  3. Poezja: 1
  4. Przemoc: 1 2
  5. Wojna: 1
  6. Zagłada: 1

  Hela BlumengraberDo profesorów

  Prof. dr. Juliuszowi Feldhornowi[1]

  1
  PoezjaKazaliście nam w życiu szukać ideału,
  zaklinając słowami wieszczów i poetów,
  „nad poziomy” się wznosić[2], na skrzydłach zapału
  Myślą do najtajniejszych docierać sekretów.
  5
  Kazaliście cenić, kochać magię słowa,
  Kazaliście szlochać i konać z zachwytu,
  I przeć ciągle naprzód, i szukać od nowa
  Prawdy nieodgadnionej, niepojętego Wszechświatu[3].
  .Geniusz..Jednym słowem humanus[4] zaklęliście duszę,
  10
  Każąc przed Geniuszu giąć się majestatem,
  I dlatego tak strasznie teraz cierpieć muszę,
  I dlatego, jak głupia, stanęłam przed światem.
  PrzemocTrzeba nas było uczyć znienacka wyskoczyć,
  I życie mocno łapą uchwycić za gardło,
  15
  Zaciśniętym kułakiem[5] dziuchnąć[6] między oczy,
  żeby się zatoczyło i na klęczki padło!
  Przemoc, Zagłada, Wojna, KrewUczyć nas krzyczeć, by być usłyszanym,
  i jak się wyważa rozwalone drzwi,
  i jak trzeba deptać, by nie być deptanym,
  20
  oswoić nam oczy z strasznym blaskiem krwi!
  O, profesorowie mądrzy i uczeni!
  Czyście naprawdę nie wiedzieli o tym,
  że dla humanistów[7] brak miejsca na ziemi,
  więc po cóż w duszach naszych sialiście tęsknotę?

  Przypisy

  [1]

  Feldhorn, Juliusz (1901–1943) — nauczyciel, historyk literatury, poeta, pisarz i tłumacz. Pochodził z zasymilowanej żydowskiej rodziny. Ukończył Uniwersytet Jagielloński (doktorat z filozofii obronił w 1927). Uczył polskiego w Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Krakowie. Współpracował z „Gazetą Literacką” (1926–1927) i „Miesięcznikiem Żydowskim” (1931–1935). Podobno odrzucił propozycję katedry uniwersyteckiej, ponieważ warunkiem jej objęcia było przejście na katolicyzm. Po wybuchu wojny brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz Wojska Polskiego. Po klęsce przedostał się do Lwowa, gdzie już przebywała jego żona Stella Landy (także nauczycielka i tłumaczka) z córką Marią. Do wkroczenia Niemców oboje pracowali jako nauczyciele. Uciekając przed uwięzieniem w getcie lub śmiercią, ukrywali się na aryjskich papierach w Nowym Wiśniczu, a następnie w Swoszowicach (dziś dzielnica Krakowa). W sierpniu 1943 r. (na skutek denuncjacji lub przypadku) został aresztowany i wraz z żoną oraz grupą innych osób rozstrzelany w Wieliczce. Autor kilku zbiorów poetyckich (Domy, 1922; Wczoraj — dziś — jutro, 1928; W ogrodzie brata Chryzostoma, 1932), powieści (Cienie nad kołyską, pod pseud. Jan Las), artykułów m.in. na temat motywów żydowskich w literaturze polskiej i światowej, powieści popularnonaukowych dla młodzieży (Wieści płyną w świat, 1938). Przetłumaczył z oryginału Pieśń nad pieśniami, Czarodziejską górę, przygody Arsène'a Lupina; przekładał utwory m.in. Boccaccia, Dantego, Tołstoja i Puszkina. Zarys historii sztuki, napisany jeszcze przed wojną, został wydany w 1961 pt. Dzieła i twórcy. [przypis edytorski]

  [2]

  „nad poziomy” się wznosić — aluzja do fragmentu Ody do młodości Adama Mickiewicza:

  Młodości! ty nad poziomy
  Wylatuj, a okiem słońca
  Ludzkości całe ogromy
  Przeniknij z końca do końca.

  [przypis edytorski]

  [3]

  wszechświatu — gram. forma poprawna, dziś raczej: wszechświata. [przypis edytorski]

  [4]

  humanus (łac.)— dosł. ludzki, człowieczy. Tu jako odniesienie do humanizmu (z łac. humanus i gr. ismos wiedza, nauka), czyli nurtu w filozofii (lub szerzej: światopoglądu) opartego na racjonalnym myśleniu i trosce o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój każdego człowieka, a jednocześnie humanistyki, czyli grupy nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość. Nauki humanistyczne odróżnia od nauk społecznych czy przyrodniczych metodologia. W Polsce do nauk humanistycznych zalicza się m.in. filologie, filozofię, językoznawstwo i literaturoznawstwo. [przypis edytorski]

  [5]

  kułak — tu: pięść, także cios zadany pięścią. [przypis edytorski]

  [6]

  dziuchnąć — prawdop. powinno być dziachnąć, tj. uderzyć a. dźgnąć. [przypis edytorski]

  [7]

  humanista — osoba wyznająca światopogląd humanistyczny lub zajmująca się humanistyką. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać...
  x