TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

   Adam Asnyk[Miejmy nadzieję!]

   1

   Miejmy nadzieję!… nie tę lichą, marną,

   Co rdzeń spruchniały w wątły kwiat ubiera,

   Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno

   Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.

   5

   Miejmy nadzieję!… nie tę chciwą złudzeń,

   Ślepego szczęścia płochą zalotnicę,

   Lecz tę, co w grobach czeka dnia przebudzeń,

   I przechowuje oręż i przyłbicę.

   Miejmy odwagę!… nie tę jednodniową,

   10

   Co w rozpaczliwem przedsięwzięciu pryska,

   Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową

   Nie da się zepchnąć z swego stanowiska.

   Miejmy odwagę!… nie tę tchnącą szałem,

   Która na oślep leci bez oręża,

   15

   Lecz tę, co sama niezdobytym wałem

   Przeciwne losy stałością zwycięża.

   Miejmy pogardę dla wrzekomej sławy,

   I dla bezprawia potęgi zwodniczej,

   Lecz się nie strójmy w płaszcz męczeństwa krwawy,

   20

   I nie brząkajmy w łańcuch niewolniczy.

   Miejmy pogardę dla pychy zwycięskiej,

   I przyklaskiwać przemocy nie idźmy!

   Ale nie wielbmy poniesionej klęski,

   I ze słabości swojej się nie szczyćmy.

   25

   Przestańmy własną pieścić się boleścią,

   Przestańmy ciągłym lamentem się poić:

   Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,

   Mężom przystoi w milczeniu się zbroić…

   Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje,

   30

   I przechowywać ideałów czystość:

   Do nas należy dać im moc i zbroję,

   By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.

   Close
   Please wait...