Spis treści

   Adam AsnykHistoryczna nowa szkoła

   1

   Historyczna nowa szkoła

   Swą metodę badań ścisłą,

   Sprowadzoną hurtem z Niemiec,

   Rozpowszechnia ponad Wisłą,

   5

   I nabywszy pogląd świeży,

   Nowym łokciem dzieje mierzy.

   Nie chcąc popaść w dawne błędy

   Mesyanicznych, mglistych mrzonek,

   Koło polskich sztywnych karków

   10

   Okręciła swój postronek,

   By zgiąć bytu żądzę dziką

   Przed dziejowych praw logiką.

   Czcząc spełnionych faktów kolej

   I zwycięzców chytre godła,

   15

   Nie spostrzegła, że cześć siły

   Za daleko ją zawiodła,

   I że z rąk jej rozbiór Polski

   Wziął chrzest misyi apostolskiej.

   W pełnem świetle jej dochodzeń

   20

   Jasną gwiazdą lśni despotyzm,

   I wychodzi czysto na wierzch

   Targowicy patryotyzm…

   Gdyż Kościuszko to był waryat,

   Co budował proletaryat!

   25

   I tak dalej… i tak dalej…

   Coraz śmielsze wnioski przędzie,

   I nicując dawne sądy

   Nie powstrzyma się w zapędzie,

   Aż dowiedzie, że król Herod,

   30

   Dobroczyńcą był dla sierot.

   Zamknij
   Proszę czekać…