Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 459 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x

Spis treści

  1. Błądzenie: 1
  2. Bogactwo: 1
  3. Bóg: 1 2 3 4 5
  4. Brat: 1 2
  5. Cień: 1
  6. Cnota: 1
  7. Dobro: 1
  8. Dom: 1
  9. Drzewo: 1
  10. Duma: 1 2
  11. Dziecko: 1 2
  12. Dziedzictwo: 1
  13. Głupota: 1
  14. Gniew: 1
  15. Grób: 1 2 3
  16. Hańba: 1
  17. Imię: 1
  18. Kara: 1 2 3
  19. Kobieta: 1 2 3 4 5 6
  20. Kondycja ludzka: 1 2 3 4 5 6
  21. Konflikt: 1 2
  22. Korzyść: 1
  23. Król: 1 2 3
  24. Los: 1 2 3 4 5
  25. Lud: 1 2 3 4
  26. Matka: 1 2
  27. Mądrość: 1
  28. Mąż: 1
  29. Mężczyzna: 1 2 3 4 5
  30. Milczenie: 1
  31. Miłość: 1 2 3 4
  32. Miłość silniejsza niż śmierć: 1 2
  33. Mizoginia: 1 2
  34. Młodość: 1 2 3 4 5
  35. Nauka: 1 2
  36. Nienawiść: 1
  37. Niewola: 1
  38. Obraz świata: 1 2 3 4 5
  39. Obrzędy: 1 2 3
  40. Obyczaje: 1 2 3 4
  41. Obywatel: 1
  42. Ofiara: 1 2
  43. Ojciec: 1 2
  44. Ojczyzna: 1
  45. Oko: 1
  46. Państwo: 1 2 3 4
  47. Pieniądz: 1
  48. Piorun: 1
  49. Pogrzeb: 1 2 3 4
  50. Poświęcenie: 1
  51. Prawo: 1 2 3 4 5
  52. Proroctwo: 1 2
  53. Przekleństwo: 1 2
  54. Ptak: 1
  55. Pycha: 1
  56. Radość: 1
  57. Religia: 1
  58. Rodzina: 1 2 3
  59. Rozpacz: 1 2 3 4
  60. Rozum: 1 2 3 4
  61. Samobójstwo: 1 2 3
  62. Siła: 1
  63. Siostra: 1 2
  64. Słońce: 1
  65. Sprawiedliwość: 1 2 3 4 5
  66. Starość: 1 2
  67. Strach: 1 2
  68. Syn: 1 2 3
  69. Szaleństwo: 1 2 3 4
  70. Szczęście: 1 2
  71. Ślub: 1
  72. Śmierć: 1 2 3
  73. Śmierć bohaterska: 1 2
  74. Tajemnica: 1
  75. Trup: 1 2 3 4
  76. Umiarkowanie: 1
  77. Upadek: 1
  78. Vanitas: 1
  79. Walka: 1 2 3
  80. Wesele: 1
  81. Wierność: 1 2
  82. Więzień: 1
  83. Wina: 1 2 3 4
  84. Władza: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  85. Wyrzuty sumienia: 1
  86. Wzrok: 1
  87. Zaświaty: 1 2 3 4 5 6 7
  88. Zbrodnia: 1
  89. Zbrodniarz: 1
  90. Zdrada: 1
  91. Zło: 1
  92. Żałoba: 1
  93. Żona: 1

  SofoklesAntygonatłum. Kazimierz Morawski

  OSOBY DRAMATU:

  1. ANTYGONA, córka Edypa
  2. ISMENA, jej siostra
  3. CHÓR TEBAŃSKICH STARCÓW
  4. KREON, król Teb
  5. STRAŻNIK
  6. HAJMON, syn Kreona
  7. TYREZJASZ, wróżbita
  8. POSŁANIEC
  9. EURYDYKA, żona Kreona
  10. POSŁANIEC drugi

  Rzecz dzieje się przed dworem królewskim w Tebach.

  ANTYGONA

  1
  O ukochana siostro ma, Ismeno,
  Czy ty nie widzisz, że z klęsk Edypowych[1]
  Żadnej za życia los nam nie oszczędza?
  Bo nie ma cierpień i nie ma ohydy,
  5
  Nie ma niesławy i hańby, które by
  Nas pośród nieszczęść pasma nie dotknęły.
  Cóż bo[2] za rozkaz znów obwieścił miastu
  Ten, który teraz władzę w ręku dzierży?
  Czyś zasłyszała? Czy uszło twej wiedzy,
  10
  Że znów wrogowie godzą w naszych miłych?

  ISMENA

  O Antygono, żadna wieść nie doszła
  Do mnie, ni słodka, ni goryczy pełna,
  Od dnia, gdy braci straciłyśmy obu,
  W bratnim zabitych razem pojedynku.
  15
  Odkąd tej nocy odeszły Argiwów
  Hufce[3], niczego więcej nie zaznałam
  Ni ku pociesze, ni ku większej trosce.

  ANTYGONA

  Lecz mnie wieść doszła i dlatego z domu
  Cię wywołałam, by rzecz ci powierzyć.

  ISMENA

  20
  Cóż to? Ty jakieś ciężkie ważysz słowa.

  ANTYGONA

  O tak! Czyż nie wiesz, że z poległych braci
  Kreon jednemu wręcz odmówił grobu?
  Że Eteokla[4], jak czynić przystoi,
  Pogrzebał w ziemi wśród umarłych rzeszy,
  25
  A zaś obwieścił, aby Polinika[5]
  Nieszczęsne zwłoki bez czci pozostały,
  By nikt ich płakać, nikt grześć[6] się nie ważył;
  Mają więc leżeć bez łez i bez grobu,
  Na pastwę ptakom żarłocznym i strawę.
  30
  Słychać, że Kreon czcigodny dla ciebie,
  Co mówię, dla mnie też wydał ten ukaz
  I że tu przyjdzie, by tym go ogłosić,
  Co go nie znają, nie na wiatr zaiste
  Rzecz tę stanowiąc, lecz grożąc zarazem
  35
  Kamienowaniem ukazu przestępcom[7].
  Tak się ma sprawa, teraz wraz ukażesz,
  Czyś godną rodu czy wyrodną córą.

  ISMENA

  Gdy taka dola, to cóż, o nieszczęsna,
  Prując czy snując bym mogła tu przydać?

  ANTYGONA

  40
  Patrz, byś wspomogła i poparła siostrę.

  ISMENA

  W jakimże dziele? Dokąd myśl twa mierzy?

  ANTYGONA

  Ze mną masz zwłoki opatrzyć braterskie.

  ISMENA

  Więc ty zamierzasz grzebać wbrew ukazom?

  ANTYGONA

  Tak! Brata mego, a dodam… i twego;
  45
  Bo wiarołomstwem nie myślę się kalać.

  ISMENA

  Niczym dla ciebie więc zakaz Kreona?

  ANTYGONA

  Niczym, on nie ma nad moimi prawa.

  ISMENA

  Biada! O rozważ, siostro, jak nam ojciec
  Zginął wśród sromu[8] i pośród niesławy,
  50
  Kiedy się jemu błędy ujawniły,
  A on się targnął na własne swe oczy;
  Żona i matka[9] — dwuznaczne to miano —
  Splecionym węzłem swe życie ukróca;
  Wreszcie i bracia przy jednym dnia słońcu
  55
  Godzą na siebie i morderczą ręką
  Jeden drugiemu śmierć srogą zadaje.
  Kobieta, Władza, Mężczyzna, Siła, Prawo, RozumZważ więc, że teraz i my pozostałe
  Zginiemy marnie, jeżeli wbrew prawu
  Złamiemy wolę i rozkaz tyrana.
  60
  Baczyć[10] to trzeba, że my przecie słabe,
  Do walk z mężczyzną niezdolne niewiasty;
  Że nam ulegać silniejszym należy,
  Tych słuchać, nawet i sroższych rozkazów;
  Ja więc, błagając o wyrozumienie
  65
  Zmarłych, że muszę tak ulec przemocy,
  Posłuszna będę władcom tego świata,
  Bo próżny opór urąga rozwadze.

  ANTYGONA

  Pomóc mi chciała, wdzięczne by mi było,
  70
  Lecz stój przy twojej myśli, a ja tego
  Pogrzebię sama, potem zginę z chlubą.
  Niechaj się zbratam z mym kochanym w śmierci
  Po świętej zbrodni; a dłużej mi zmarłym
  Miłą być trzeba, niż ziemi mieszkańcom,
  75
  Bo tam zostanę na wieki; tymczasem
  Ty tu znieważaj święte prawa bogów.

  ISMENA

  Ja nie znieważam ich, nie będąc w mocy
  Działać na przekór stanowieniom[11] władców.

  ANTYGONA

  Rób po twej myśli; ja zaś wnet podążę,
  80
  By kochanemu bratu grób usypać.

  ISMENA

  O ty nieszczęsna! Serce drży o ciebie.

  ANTYGONA

  Nie troszcz się o mnie; nad twoim radź losem.

  ISMENA

  Tajemnica, StrachAle nie zdradzaj twej myśli nikomu,
  Kryj twe zamiary, ja też je zataję.

  ANTYGONA

  85
  O nie! Mów głośno, bo ciężkie ty kaźnie
  Ściągnąć byś mogła milczeniem na siebie.

  ISMENA

  Z żarów twej duszy mroźne mieciesz słowa.

  ANTYGONA

  Lecz miła jestem tym, o których stoję[12].

  ISMENA

  Jeśli podołasz w trudnych mar pościgu.

  ANTYGONA

  90
  Jak nie podołam, to zaniecham dzieła.

  ISMENA

  Nie trza[13] się z góry porywać na mary.

  ANTYGONA

  Kiedy tak mówisz, wstręt budzisz w mym sercu
  I słusznie zmierzisz[14] się także zmarłemu;
  Śmierć bohaterskaPozwól, bym ja wraz z moim zaślepieniem
  95
  Spojrzała w oczy grozie; bo ta groza
  Chlubnej[15] mi śmierci przenigdy nie wydrze.

  ISMENA

  Jeśli tak mniemasz, idź, lecz wiedz zarazem,
  Żeś nierozważna, choć miłym tyś miła.

  CHÓR

  O słońca grocie, coś jasno znów Tebom[16]
  100
  Błysnął po trudach i znoju,
  Złote dnia oko, przyświecasz ty niebom
  I w Dirki[17] nurzasz się zdroju.
  Witaj! Tyś sprawił, że wrogów mych krocie
  W dzikim pierzchnęły odwrocie.
  105
  Bo Polinika gniewny spór
  Krwawy zażegł w ziemi bój,
  Z chrzęstem zapadł, z szumem piór
  Śnieżnych orłów lotny rój,
  I zbroice liczne błysły,
  110
  I z szyszaków pióra trysły.
  I wróg już wieńcem dzid groźnych otoczył
  Siedmiu bram miasta gardziele,
  Lecz pierzchł, nim w mojej krwi strugach się zbroczył,
  Zanim Hefajstos[18] ognisty w popiele
  115
  Pogrążył mury, bo z tyłu nawałem
  Runął na smoka[19] Ares z wojny szałem.
  Bóg, Pycha, Walka, PiorunBo Zeus nie cierpi dumnych głów,
  A widząc ich wyniosły lot
  I złota chrzęst, i pychę słów,
  120
  Wypuścił swój piorunny grot[20]
  I w zwycięstwa samym progu
  Skarcił butę w dumnym wrogu.
  A ugodzony wznak na ziemię runie
  Ten, który w namiętnym gniewie
  125
  Miasto pogrzebać chciał w ognia całunie
  I jak wicher dął w zarzewie.
  Legł on od Zeusa gromu powalony,
  Innym znów Ares inne znaczy zgony.
  Bo siedmiu — siedmiu strzegło wrót,
  130
  Na męża mąż wymierzył dłoń,
  Dziś w stosach lśni za zwycięstw trud
  Ku Zeusa czci pobitych broń.
  Brat, WalkaAle przy jednej miasta bramie
  Nie błyszczy żaden chwały łup,
  135
  Gdzie brat na brata podniósł ramię,
  Tam obok trupa poległ trup.
  Więc teraz Nike[21], czci syta i sławy,
  Zwraca ku Tebom radosne swe oczy,
  Po twardym znoju i po walce krwawej
  140
  Rzezi wspomnienie niech serca nie mroczy;
  Idźmy do świątyń, a niechaj na przedzie
  Teb skoczny Bakchus[22] korowody wiedzie.
  Lecz otóż widzę, jak do nas tu zdąża
  Kreon, co ziemią tą włada,
  145
  Nowy bóstw wyrok go w myślach pogrąża,
  Ważne on plany waży i układa.
  Widno[23], że zbadać chciałby nasze zdanie,
  Skoro tu starców wezwał na zebranie.

  KREON

  O Tebańczycy, nareszcie bogowie
  150
  Z burzy i wstrząśnień wyrwali to miasto;
  A jam[24] was zwołał tutaj przed innymi,
  Boście wy byli podporami tronu
  Za Laiosa i Edypa rządów,
  I po Edypa zgonie młodzieniaszkom[25]
  155
  Pewną swą radą służyliście chętnie.
  Kiedy zaś oni za losu wyrokiem
  Polegli obaj w bratobójczej walce,
  Krwią pokalawszy braterskie prawice,
  Wtedy ja władzę i tron ten objąłem,
  160
  Który mi z prawa po zmarłych przypada.
  WładzaTrudno jest duszę przeniknąć człowieka,
  Jego zamysły i pragnienia, zanim
  On ich na szerszym nie odsłoni polu.
  Ja tedy[26] władcę, co by, rządząc miastem,
  165
  Wnet się najlepszych nie imał[27] zamysłów
  I śmiało woli swej nie śmiał ujawnić,
  Za najgorszego uważałbym pana.
  A gdyby wyżej nad dobro publiczne
  Kładł zysk przyjaciół, za nic bym go ważył.
  170
  I nie milczałbym, klnę się na Jowisza
  Wszechwidzącego, gdybym spostrzegł zgubę
  Zamiast zbawienia kroczącą ku miastu.
  OjczyznaNigdy też wroga nie chciałbym ojczyzny
  Mieć przyjacielem, o tym przeświadczony,
  175
  Że nasze szczęście w szczęściu miasta leży,
  I jego dobro przyjaciół ma raić[28].
  Przez te zasady podnoszę to miasto
  I tym zasadom wierny obwieściłem
  Ukaz ostatni na Edypa synów.
  180
  Aby dzielnego w walce Eteokla,
  Który w obronie poległ tego miasta,
  W grobie pochować i uczcić ofiarą,
  Która w kraj zmarłych za zacnymi idzie;
  Zdrada, Hańba, PogrzebBrata zaś jego, Polinika mniemam,
  185
  Który to bogów i ziemię ojczystą
  Naszedł z wygnania i ognia pożogą
  Zamierzał zniszczyć, i swoich rodaków
  Krwią się napoić, a w pęta wziąć drugich,
  Wydałem rozkaz, by chować ni płakać
  190
  Nikt się nie ważył, lecz zostawił ciało
  Przez psy i ptaki w polu poszarpane.
  Taka ma wola, a nie ścierpię nigdy,
  By źli w nagrodzie wyprzedzili prawych.
  Kto za to miastu temu dobrze życzy,
  195
  W zgonie i w życiu dozna mej opieki.

  CHÓR

  Tak więc, Kreonie, raczysz rozporządzać
  Ty co do wrogów i przyjaciół grodu,
  A wszelka władza zaprawdę ci służy,
  I nad zmarłymi, i nami, co żyjem.

  KREON

  200
  A więc czuwajcie nad mymi rozkazy[29].

  CHÓR

  Poleć młodszemu straż nad tym i pieczę.

  KREON

  Przecież tam stoją straże w pogotowiu.

  CHÓR

  Czegóż byś tedy od nas jeszcze żądał?

  KREON

  Byście niesfornym stanęli oporem[30].

  CHÓR

  205
  Głupi ten, kto by na śmierć się narażał.

  KREON

  Tak, śmierć go czeka! Lecz wielu do zguby
  Popchnęła żądza i zysku rachuby.

  STRAŻNIK

  O najjaśniejszy, nie powiem, że w biegu
  Śpiesząc ja tutaj tak się zadyszałem,
  210
  Bom ja raz po raz przystawał po drodze
  I chciałem nazad[31] zawrócić z powrotem,
  A dusza tak mi mówiła co chwila:
  Czemuż to, głupi, ty karku nadstawiasz?
  Czemuż tak lecisz? Przecież może inny
  215
  Donieść to księciu; na cóż ty masz skomleć?
  Tak sobie myśląc, spieszyłem powolnie,
  A krótka droga wraz mi się wzdłużała.
  Na koniec myślę: niech będzie, co będzie,
  I staję, książę, przed tobą i powiem,
  220
  Choć tak po prawdzie sam nie wiem zbyt wiele.
  A zresztą tuszę[32], że nic mnie nie czeka,
  Chyba, co w górze było mi pisane.

  KREON

  Cóż więc nadmierną przejmuje cię trwogą?

  STRAŻNIK

  Zacznę od siebie, żem nie zrobił[33] tego,
  225
  Co się zdarzyło, anim widział[34] sprawcy,
  Żem więc na żadną nie zarobił karę.

  KREON

  Dzielnie warujesz[35] i wałujesz[36] sprawę,
  Lecz jasne, że coś przynosisz nowego.

  STRAŻNIK

  Bo to niesporo[37] na plac ze złą wieścią.

  KREON

  230
  Lecz mów już w końcu i wynoś się potem.

  STRAŻNIK

  A więc już powiem. Trupa ktoś co tylko[38]
  Pogrzebał skrycie i wyniósł się chyłkiem,
  Rzucił garść ziemi i uczcił to ciało.

  KREON

  Co mówisz? Któż był tak bardzo bezczelny?

  STRAŻNIK

  235
  Tego ja nie wiem, bo żadnego znaku
  Ani topora, motyki nie było.
  Ziemia wokoło była gładka, zwarta,
  Ani w niej stopy, ni żadnej kolei,
  Lecz, krótko mówiąc, sprawca znikł bez śladu.
  240
  Skoro też jeden ze straży rzecz wskazał,
  Zaraz nam w myśli, że w tym jakieś licho[39].
  Trup znikł, a leżał nie pod grubą zaspą,
  Lecz przyprószony, jak czynią, co winy
  Się wobec zmarłych strachają; i zwierza
  245
  Lub psów szarpiących trupy ani śladu.
  Więc zaczął jeden wyrzekać na drugich,
  Jeden drugiego winować[40], i było
  Blisko już bójki, bo któż by ich zgodził?
  W każdym ze straży wietrzyliśmy sprawcę,
  250
  Lecz tak na oślep, bo nikt się nie przyznał.
  I my gotowi i żary brać w ręce,
  I w ogień skoczyć, i przysiąc na bogów,
  Że nie my winni, ani byli w spółce
  Z tym, co obmyślił tę rzecz i wykonał.
  255
  Więc koniec końcem, gdy dalej tak nie szło,
  Jeden rzekł słowo, które wszystkim oczy
  Zaryło w ziemię; bośmy nie wiedzieli,
  Co na to odrzec, a strach nas zdjął wielki,
  Co z tego będzie. Rzekł więc na ten sposób,
  260
  Że tobie wszystko to donieść należy.
  I tak stanęło, a mnie nieszczęsnemu
  Los kazał zażyć tej przyjemnej służby.
  Więc po niewoli[41] sobie i wam staję.
  Bo nikt nie lubi złych nowin zwiastuna.

  CHÓR

  265
  O panie, mnie już od dawna się roi,
  Że się bez bogów przy tym nie obeszło.

  KREON

  Milcz, jeśli nie chcesz wzbudzić mego gniewu,
  I prócz starości ukazać głupoty.
  Bo brednie pleciesz, mówiąc, że bogowie
  270
  O tego trupa na ziemi się troszczą.
  Czyżby z szacunku, jako dobroczyńcę,
  Jego pogrzebli, jego, co tu wtargnął,
  Aby świątynie i ofiarne dary
  Zburzyć, spustoszyć ich ziemię i prawa?
  275
  Czyż, według ciebie, bóstwa czczą zbrodniarzy?
  O nie, przenigdy! Władza, Król, LudLecz tego tu miasta
  Ludzie już dawno przeciw mnie szemrając
  Głową wstrząsali i jarzmem ukrycie
  Przeciw mym rządom i mojej osobie.
  280
  PieniądzWiem ja to dobrze, że za ich pieniądze
  Straże się tego dopuściły czynu.
  Bo nie ma gorszej dla ludzi potęgi,
  Jak pieniądz: on to i miasta rozburza,
  On to wypiera ze zagród i domu,
  285
  On prawe dusze krzywi i popycha
  Do szpetnych kroków i nieprawych czynów.
  Zbrodni on wszelkiej ludzkości jest mistrzem
  I drogowskazem we wszelkiej sromocie[42].
  A ci, co czyn ten za pieniądz spełnili,
  290
  Wreszcie spóźnione wywołali kaźnie[43].
  Bo jeśli dotąd Zeusowi hołd składam,
  Miarkuj to dobrze, a klnę się przysięgą,
  Jeśli wy zaraz schwytanego sprawcy
  Nie dostawicie przed moje oblicze,
  295
  To jednej śmierci nie będzie wam dosyć,
  Lecz wprzódy wisząc będziecie zeznawać,
  Byście w przyszłości wiedzieli, skąd grabić
  I ciągnąć zyski, i mieli naukę,
  Że nie na wszelki zysk godzić należy.
  300
  Bo to jest pewne, że brudne dorobki
  Częściej do zguby prowadzą niż szczęścia.

  STRAŻNIK

  Wolnoż[44] mi mówić? Czy pójść mam w milczeniu?

  KREON

  Czyż nie wiesz jeszcze, jak głos twój mi wstrętny?

  STRAŻNIK

  Uszy ci rani czy też duszę twoją?

  KREON

  305
  Cóż to? Chcesz badać, skąd idą me gniewy?

  STRAŻNIK

  Sprawca ci duszę, a ja uszy trapię[45].

  KREON

  Cóż to za urwisz[46] z niego jest wierutny[47]!

  STRAŻNIK

  A przecież nie ja czyn ten popełniłem.

  KREON

  Ty! — Swoją duszą frymarcząc[48] w dodatku.

  STRAŻNIK

  310
  O nie!
  Próżne to myśli, próżniejsze domysły.

  KREON

  Zmyślne twe słowa, lecz jeżeli winnych
  Mi nie stawicie, to wnet wam zaświta,
  Że brudne zyski sprowadzają kaźnie.

  STRAŻNIK

  315
  O, niech go ujmą, owszem, lecz cokolwiek
  Teraz się stanie za dopustem losu,
  Ty mnie już tutaj nie zobaczysz więcej;
  Bo już i teraz dziękuję ja bogom,
  Żem wbrew nadziei stąd wyszedł bez szwanku.

  CHÓR

  320
  Kondycja ludzkaSiła[49] jest dziwów, lecz nad wszystkie sięga[50]
  Dziwy człowieka potęga.
  Bo on prze śmiało poza sine morze,
  Gdy toń się wzdyma i kłębi.
  I z roku na rok swym lemieszem[51] porze[52]
  325
  Matkę-ziemicę do głębi.
  Lotny ród ptaków i stepu zwierzęta
  I dzieci fali usidla on w pęta,
  Wszystko rozumem zwycięży.
  Dzikiego zwierza z gór ściągnie na błonie,
  330
  Krnąbrny kark tura i grzywiaste konie
  Ujarzmi w swojej uprzęży.
  Wynalazł mowę i myśli dał skrzydła
  I życie ujął w porządku prawidła,
  Od mroźnych wichrów na deszcze i gromy
  335
  Zbudował sobie schroniska i domy,
  Na wszystko z radą on gotów.
  Lecz choćby śmiało patrzał w wiek daleki,
  Choć ma na bóle i cierpienia leki.
  Śmierci nie ujdzie on grotów.
  340
  Cnota, ZbrodniaA sił potęgę, które w duszy tleją,
  Popchnie on zbrodni lub cnoty koleją;
  Jeżeli prawa i bogów cześć wyzna.
  To hołd mu odda ojczyzna;
  A będzie jej wrogiem ten, który nie z bogiem
  345
  Na cześć i prawość się ciska.
  Niechajby on sromu mi nie wniósł do domu.
  Nie skalał mego ogniska.
  WięzieńLecz jakiż widok uderza me oczy?
  Czyż ja zdołałbym wbrew prawdzie zaprzeczyć,
  350
  Że to dzieweczka idzie Antygona?
  O ty nieszczęsna, równie nieszczęsnego
  Edypa córo!
  Cóż-że się stało? Czy cię na przestępstwie
  Ukazu króla schwytano i teraz
  355
  Wskutek tej zbrodni prowadzą jak brankę?

  STRAŻNIK

  Oto jest dziewka, co to popełniła.
  Tę schwytaliśmy. Lecz gdzieżeż jest Kreon?

  CHÓR

  Wychodzi oto z domu w samą porę.

  KREON

  Cóż to? Jakież tu zeszedłem zdarzenie?

  STRAŻNIK

  360
  Niczego, panie, nie trza się odrzekać,
  Bo myśl późniejsza kłam zada zamysłom;
  Ja bo dopiero kląłem, że już nigdy
  Nie stanę tutaj po groźbach, coś miotał,
  Ale ta nowa, wielka niespodzianka
  365
  Nie da się zmierzyć z nijaką radością;
  Idę więc, chociaż tak się zaklinałem,
  Wiodąc tę dziewkę, którą przychwytano,
  Gdy grób gładziła; żaden los tym razem
  Mnie tu nie przywiódł, lecz własne odkrycie.
  370
  Sądź ją i badaj; jam sobie zasłużył,
  Bym z tych opałów wydostał się wreszcie.

  KREON

  Jakim sposobem i gdzieżeś ją schwytał?

  STRAŻNIK

  Trupa pogrzebiąc. W dwóch słowach masz wszystko.

  KREON

  Czy pewny jesteś tego, co tu głosisz?

  STRAŻNIK

  375
  Na własne oczy przecież ją widziałem
  Grzebiącą trupa; chyba jasno mówię.

  KREON

  Więc na gorącym zszedłeś ją uczynku?

  STRAŻNIK

  Tak się rzecz miała: kiedyśmy tam przyszli,
  Groźbami twymi srodze przepłoszeni,
  380
  Zmietliśmy z trupa ziemię i znów nagie
  I już nadpsute zostawiwszy ciało
  Na bliskim wzgórzu siedliśmy, to bacząc,
  By nam wiatr nie niósł wstrętnego zaduchu.
  A jeden beształ drugiego słowami,
  385
  By się nie lenić i nie zaspać sprawy.
  To trwało chwilę; a potem na niebie
  Zabłysnął w środku ognisty krąg słońca
  I grzać poczęło; aż nagle się z ziemi
  Wicher poderwał i wśród strasznej trąby
  390
  Wył po równinie, drąc liście i korę
  Z drzew, i zapełnił kurzawą powietrze;
  Przymknąwszy oczy, drżeliśmy od strachu.
  A kiedy wreszcie ten szturm się uciszył,
  Trup, Pogrzeb, Obrzędy, ObyczajeWidzimy dziewkę, która tak boleśnie
  395
  Jak ptak zawodzi, gdy znajdzie swe gniazdo
  Obrane z piskląt i opustoszałe.
  Tak ona, trupa dojrzawszy nagiego,
  Zaczyna jęczeć i przekleństwa miotać
  Na tych, co brata obnażyli ciało.
  400
  I wnet przynosi garść suchego piasku,
  A potem z wiadra, co dźwiga na głowie,
  Potrójnym płynem martwe skrapia zwłoki[53].
  My więc rzucimy się na nią i dziewkę
  Chwytamy, ona zaś nic się nie lęka.
  405
  Badamy dawne i świeże jej winy.
  Ona zaś żadnej nie zaprzecza zbrodni,
  Co dla mnie miłe, lecz i przykre było.
  Bo że z opałów sam się wydostałem,
  Było mi słodkie, lecz żem w nie pogrążył
  410
  Znajomych, przykre. Chociaż ostatecznie,
  Skorom ja cały[54], resztę lekko ważę.

  KonfliktKREON

  Lecz ty, co głowę tak skłaniasz ku ziemi,
  Mów, czy to prawda, czy donos kłamliwy?

  ANTYGONA

  Jam to spełniła, zaprzeczyć nie myślę.

  KREON

  415
  Ty więc się wynoś, gdzie ci się podoba,
  Wolny od winy i ciężkich podejrzeń.
  A ty odpowiedz mi teraz w dwóch słowach,
  Czyżeś wiedziała o moim zakazie?

  ANTYGONA

  Wiedziałam dobrze. Wszakże nie był tajny.

  KREON

  420
  I śmiałaś wbrew tym stanowieniom działać?

  ANTYGONA

  Ni wola Diki[56] podziemnych bóstw siostry,
  Taka ród ludzki związała ustawą.
  A nie mniemałam, by ukaz twój ostry
  425
  Tyle miał wagi i siły w człowieku,
  Aby mógł łamać święte prawa boże,
  Które są wieczne i trwają od wieku,
  Że ich początku nikt zbadać nie może.
  Ja więc nie chciałam ulęknąć się człeka
  430
  I za złamanie praw tych kiedyś bogom
  Zdawać tam sprawę. Bom śmierci ja pewna
  Nawet bez twego ukazu; a jeśli
  Wcześniej śmierć przyjdzie, za zysk to poczytam.
  Bo komu przyszło żyć wśród nieszczęść tylu,
  435
  Jakże by w śmierci zysku nie dopatrzył?
  Tak więc nie mierzi mnie śmierci ta groźba,
  Lecz mierziłoby mnie braterskie ciało
  Niepogrzebane. Tak, śmierć mnie nie straszy,
  A jeśli głupio działać ci się zdaję,
  440
  Niech mój nierozum za nierozum staje[57].

  CHÓR

  Krnąbrne po krnąbrnym dziewczyna ma ojcu
  Obejście[58], grozie nie ustąpi łatwo.

  KREON

  Lecz wiedz, że często zamysły zbył harde
  Spadają nisko, że często się widzi,
  445
  Jako żelazo najtwardsze wśród ognia
  Gnie się i mimo swej twardości pęka;
  Wiem też, że drobne wędzidło rumaki
  Dzikie poskramia. Bo tym nieprzystojna
  Wyniosłość, którzy u innych w niewoli[59].
  450
  Dziewka ta jedną splamiła się winą
  Rozkazy dane obchodząc i łamiąc,
  Teraz przed drugim nie sroma[60] się gwałtem,
  Z czynu się chełpi i nadto urąga.
  Mężczyzna, Prawo, KaraLecz nie ja mężem, lecz ona by była,
  455
  Gdyby postępek ten jej uszedł płazem.
  Ale czy z siostry, czy choćby i bliższej
  Krwią mi istoty ona pochodziła,
  Ona i siostra nie ujdą przenigdy
  Śmierci straszliwej; bo i siostrę skarcę,
  460
  Że jej spólniczką była w tym pogrzebie.
  Szaleństwo, WinaWołać mi tamtą, którą co dopiero
  Widziałem w domu zmieszaną, szaloną.
  Tak duch zazwyczaj tych zdradza, co tajnie
  Się dopuścili jakiegoś występku.
  465
  Wstręt zaś ja czuję przeciw tym złoczyńcom,
  Którzy swe grzechy chcą potem upiększać.

  ANTYGONA

  Chceszli[61] co więcej, czyli[62] śmierć mi zadać?

  KREON

  O! nie! W tym jednym zawiera się wszystko.

  ANTYGONA

  Więc na cóż zwlekać? Jako twoje słowa
  470
  Mierżą, i oby zawsze mnie mierziły,
  Tak wstrętne tobie wszelkie me postępki.
  A jednak, skąd bym piękniejszą ja sławę
  Uszczknęła, jako z brata pogrzebania.
  Strach, WładzaI ci tu wszyscy rzecz by pochwalili,
  475
  Gdyby im trwoga nie zawarła mowy.
  Ale tyranów los ze wszech miar błogi,
  Wolno im czynić, co zechcą, i mówić.

  KREON

  Sama tak sądzisz pośród Kadmejczyków[63].

  ANTYGONA

  I ci tak sądzą, lecz stulają wargi.

  KREON

  480
  Nie wstyd ci, jeśli od tych się wyróżniasz?

  ANTYGONA

  KREON

  Nie był ci bratem ten, co poległ drugi?

  ANTYGONA

  Z jednego ojca i matki zrodzonym.

  KREON

  Czemuż więc niesiesz cześć, co jemu wstrętna?

  ANTYGONA

  485
  Zmarły nie rzuci mi skargi tej w oczy.

  KREON

  Jeśli na równi z nim uczcisz złoczyńcę?

  ANTYGONA

  Nie jak niewolnik, lecz jak brat on zginął.

  KKEON

  On, co pustoszył kraj, gdy tamten bronił?

  ANTYGONA

  A jednak Hades pożąda praw równych.

  KREON

  490
  Dzielnemu równość ze złym nie przystoi.

  ANTYGONA

  Któż wie, czy takie wśród zmarłych są prawa?

  KREON

  Wróg i po śmierci nie stanie się miłym.

  ANTYGONA

  Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić.

  KREON

  Kobieta, Mężczyzna, WładzaJeśli chcesz kochać, kochaj ich w Hadesie,
  495
  U mnie nie będzie przewodzić kobieta.

  CHÓR

  Lecz otóż wiodą Ismenę, o panie,
  Widać jej boleść i słychać jej łkanie.
  A jakaś chmura przesłania jej oczy
  I piękną dziewki twarz mroczy.

  KREON

  500
  O ty, co w domu przypięłaś się do mnie
  Jak wąż podstępnie, żem wiedzieć wręcz nie mógł,
  Iż na mą zgubę dwa wyrodki żywię,
  Nuże[64], mów teraz, czyś była wspólniczką
  W tym pogrzebaniu, lub wyprzyj się winy.

  ISMENA

  505
  SiostraWinna ja jestem, jak stwierdzi to siostra,
  I biorę na się tej zbrodni połowę.

  ANTYGONA

  Lecz sprawiedliwość przeczy twym twierdzeniom;
  Aniś ty chciała, ni jać przypuściłam[65].

  ISMENA

  Jednak w niedoli twojej nie omieszkam
  510
  Wziąć na się cząstkę twych cierpień i kaźni.

  ANTYGONA

  Hades i zmarli wiedzą, kto to zdziałał.
  MiłośćSłowami świadczyć miłość — to nie miłość.

  ISMENA

  O, nie zabraniaj mi, siostro, choć w śmierci
  Z tobą się złączyć i uczcić zmarłego.

  ANTYGONA

  515
  SprawiedliwośćNie chcę twej śmierci, a nie zwij twym dziełem
  Coś nie sprawiła; mój zgon starczy bratu.

  ISMENA

  Lecz jakiż żywot mnie czeka bez ciebie?

  ANTYGONA

  Pytaj Kreona! Zwykłaś nań ty baczyć[66].

  ISMENA

  Po cóż mnie dręczysz bez żadnej potrzeby?

  ANTYGONA

  520
  Cierpię ja, że mi śmiać przyszło się z ciebie.

  ISMENA

  W czym bym choć teraz ci przydać się mogła?

  ANTYGONA

  Myśl o ratunku, ja go nie zawiszczę[67].

  ISMENA

  O, ja nieszczęsna! Więc chcesz mnie porzucić?

  ANTYGONA

  Wybrałaś życie — ja życia ofiarę.

  ISMENA

  525
  Skąd wiesz, co na dnie słów moich się kryje?

  ANTYGONA

  W słowach ty rady, ja szukałam w czynie.

  ISMENA

  A jednak wina ta sama nas łączy.

  ANTYGONA

  Bądź zdrowa, żyjesz — a moja już dusza
  W krainie śmierci… zmarłym świadczyć może.

  KREON

  530
  SzaleństwoZ dziewcząt się jednej teraz zwichnął rozum,
  Druga od młodu wciąż była szalona.

  ISMENA

  O władco, w ludziach zgnębionych nieszczęściem
  Umysł się chwieje pod ciosów obuchem.

  KREON

  W tobie zaiste, co łączysz się z zbrodnią.

  ISMENA

  535
  Bo cóż mi życie warte bez mej siostry?

  KREON

  Jej nie nazywaj[68] — bo ona już zmarła.

  ISMENA

  Więc narzeczoną chcesz zabić ty syna?

  KREON

  Są inne łany dla jego posiewu.

  ISMENA

  Lecz on był dziwnie do niej dostrojony.

  KREON

  540
  Złymi dla synów niewiasty[69] się brzydzę.

  ISMENA

  Drogi Hajmonie, jak ojciec cię krzywdzi!

  KREON

  Twój głos i swadźby[70] zbyt mierżą mnie twoje.

  CHÓR

  A więc chcesz wydrzeć kochankę synowi?

  KREON

  Hades posłaniem będzie tej miłości.

  CHÓR

  545
  Taka więc wola, że ta umrzeć musi?

  KREON

  Twoja i moja; lecz dosyć tych zwlekań;
  Kobieta, Niewola, MizoginiaWiedźcie je, sługi, w dom, bo odtąd mają
  Żyć jak niewiasty, nie według swej woli.
  Toć i zbyt śmiałe ulękną się serca,
  550
  Gdy widmo śmierci zaglądnie im w oczy.

  CHÓR

  Szczęście, Los, Przekleństwo, RodzinaSzczęśliwy, kogo w życiu klęski nie dosięgły[71],
  Bo skoro bóg potrząśnie domowymi węgły[72],
  Z jednego gromu cały szereg nieci,
  Po ojcach godzi i w dzieci.
  555
  Tak jako fale na morzu się piętrzą,
  Gdy wicher tracki[73] do głębiny wpadnie
  I ryje iły drzemiące gdzieś na dnie,
  Aż brzeżne skały od burzy zajęczą: —
  Tak już od wieków w Labdakidów domy
  560
  Po dawnych gromach nowe godzą gromy,
  Bóle minionych pokoleń
  Nie niosą ulg i wyzwoleń.
  I ledwie słońce promienie rozpostrze
  Ponad ostatnią odnogą rodzeństwa,
  565
  A już bóstw krwawych podcina ją ostrze,
  Obłęd i szału przekleństwa.
  BógO Zeusie, któż się z twą potęgą zmierzy?
  Ciebie ni czasu odwieczne miesiące,
  Ni sen nie zmoże wśród swoich obierzy[74].
  570
  Ty, co Olimpu szczyty jaśniejące
  Przez wieki dzierżysz promienny,
  Równy w swej sile, niezmienny.
  Kondycja ludzkaA wieczne prawo gniecie ziemi syny,
  Że nikt żywota nie przejdzie bez winy.
  575
  Nadzieja złudna, bo jednym da skrzydła,
  Drugich omota w swe sidła;
  Żądz lotnych wzbudzi w nich ognie.
  Aż życie pióra te pognie.
  Dobro, Zło, Wina, Rozum, Duma, SzaleństwoA wieczną prawda, że w przystępie dumy
  580
  Mienią dobrymi ci nieprawe czyny,
  Którym bóg zmieszał rozumy!
  Nikt się na ziemi nie ustrzeże winy.
  Lecz otóż Hajmon, z twojego potomstwa
  585
  Wiekiem najmłodszy; widocznie boleje
  Nad ciężkim losem swej umiłowanej
  I po swym szczęściu łzy leje.

  KREON

  Wkrótce przejrzymy jaśniej od wróżbitów.
  O synu! Czyż ty przybywasz tu gniewny
  590
  Wskutek wyroku na twą narzeczoną,
  Czy w każdej doli zachowasz mnie miłość?

  HAJMON

  Twoim ja, ojcze! Skoro mądrze radzisz,
  Idę ja chętnie za twoim przewodem;
  I żaden związek nie będzie mi droższy
  595
  Ponad wskazówki z ust twoich rozumnych.

  KREON

  Ojciec, SynO! tak, mój synu, być zawsze powinno,
  Zdanie ojcowskie ponad wszystkim ważyć.
  Przecież dlatego błagają ojcowie,
  Aby powolnych[75] synów dom im chował,
  600
  Którzy by krzywdy od wrogów pomścili,
  A równo z ojcem uczcili przyjaciół.
  Kto by zaś płodził potomstwo nic warte,
  Cóż by on chował, jak troski dla siebie,
  A wobec wrogów wstyd i pośmiewisko?
  605
  Kobieta, MężczyznaSynu, nie folguj[76] więc żądzy, nie porzuć
  Dla marnej dziewki rozsądku, wiedz dobrze,
  Że nie ma bardziej mroźnego uścisku,
  Jak w złej kobiety ramionach; bo trudno
  O większą klęskę jako[77] zły przyjaciel.
  610
  Przeto ze wstrętem ty porzuć tę dziewkę,
  Aby w Hadesie innemu się dała.
  Bo skorom poznał, że z całego miasta
  Ona jedyna, oparła się prawu,
  Nie myślę stanąć wszem wobec jak kłamca,
  615
  Ale ją stracę; rodzinnego Zeusa[78]
  Niechby błagała; Dom, Państwojeśli wśród rodziny
  Nie będzie ładu, jak obcych poskromię?
  Bo kto w swym domu potrafi się rządzić,
  Ten sterem państwa pokieruje dobrze;
  620
  WładzaKto zaś zuchwale przeciw prawu działa
  I tym, co rządzą, narzucać chce wolę,
  Ten nie doczeka się mego uznania.
  Wybrańcom ludu posłusznym być trzeba
  W dobrych i słusznych, nawet w innych sprawach.
  625
  Takiego męża rządom bym zaufał,
  Po takim służby wyglądał ochotnej,
  Taki by w starciu oszczepów i w walce
  Wytrwał na miejscu jak dzielny towarzysz.
  Władza, ObywatelNie ma zaś większej klęski od nierządu[79],
  630
  On gubi miasta, on domy rozburza,
  On wśród szeregów roznieca ucieczkę.
  Zaś pośród mężów powolnych rozkazom
  Za życia puklerz[80] stanie posłuszeństwo.
  Mężczyzna, Kobieta, Władza, Walka, MizoginiaTak więc wypada strzec prawa i władzy
  635
  I nie ulegać niewiast samowoli.
  Jeżeli upaść, to z ręki paść męskiej,
  Bo hańba doznać od niewiasty klęski.

  CHÓR

  Nam, jeśli starość rozumu nie tłumi,
  Zdajesz się mówić o tym bardzo trafnie.

  HAJMON

  640
  Ojcze, najwyższym darem łaski bogów
  Jest niewątpliwie u człowieka rozum.
  A ja słuszności twoich słów zaprzeczyć
  Ani bym umiał, ani chciałbym zdołać[81].
  Ale sąd zdrowy mógłbym mieć też inny.
  645
  Władza, MilczenieMam ja tę wyższość nad tobą, że mogę
  Poznać, co ludzie mówią, czynią, ganią,
  Bo na twój widok zdejmuje ich trwoga,
  I słowo, ciebie rażące, zamiera.
  Lud, ObyczajeA więc cichaczem przyszło mi wysłuchać,
  650
  Jak miasto nad tą się żali dziewicą,
  Że ze wszech niewiast najmniej ona winna,
  Po najzacniejszym czynie marnie kończy.
  Czyż bo[82] ta, co w swym nie przeniosła[83] sercu,
  By brat jej leżał martwy bez pogrzebu,
  655
  Psom na pożarcie i ptactwu dzikiemu,
  Raczej nagrody nie godna jest złotej?
  Takie się głosy odzywają z cicha.
  Ja zaś, o ojcze, niczego nie pragnę,
  Jak by się tobie dobrze powodziło.
  660
  Ojca dla dzieci lub dzieci dla ojca?
  Nie żyw więc tego, ojcze, przeświadczenia,
  Że tylko twoje coś warte jest zdanie;
  Bo kto jedynie sam sobie zawierzy,
  665
  Na swojej mowie polega i duszy,
  Gdy go odsłonią, pustym się okaże.
  Choćby był mądry, przystoi mężowi
  Ciągle się uczyć, a niezbyt upierać.
  DrzewoWidzisz przy rwących strumieniach, jak drzewo,
  670
  Które się nagnie, zachowa konary,
  A zbyt oporne z korzeniami runie.
  Także i żeglarz, który zbyt naciągnie
  Żagle i folgi[85] nie daje, przewróci
  Łódź i osiądzie bez ławic na desce.
  675
  Ustąp ty przeto i zaniechaj gniewu,
  Bo jeśli wolno sądzić mnie młodszemu,
  MądrośćMniemam, że taki człowiek najprzedniejszy,
  Który opływa w rozum z przyrodzenia;
  Jeśli tak nie jest — a i to się zdarzy, —
  680
  Niechaj rad dobrych zbyt lekko nie waży.

  CHÓR

  O panie, słuchaj, jeśli w porę mówi,
  A ty znów ojca; obaj mądrze prawią.

  KREON

  A więc w mym wieku mam mądrości szukać
  I brać nauki u tego młokosa?

  HAJMON

  685
  Nie w nieprawości; a jeśli ja młody,
  To na rzecz raczej, niż wiek, baczyć trzeba.

  KREON

  Na rzecz, niesfornym[86] która cześć oddaje?

  HAJMON

  Ni słowem śmiałbym cześć taką zalecać.

  KREON

  A czyż nie w takie popadła ta błędy?

  HAJMON

  690
  Przeczy głos ludu, co mieszka w Teb grodzie.

  KREON

  Władza, Król, LudWięc lud mi wskaże, co ja mam zarządzać?

  HAJMON

  Niemal jak młodzian porywczy przemawiasz.

  KREON

  Władza, Państwo, Król, LudSobie czy innym gwoli[87] ja tu rządzę?

  HAJMON

  Marne to państwo, co li panu[88] służy.

  KREON

  695
  Czyż nie do władcy więc państwo należy?

  HAJMON

  Pięknie byś wtedy rządził… na pustyni.

  KREON

  Ten, jak się zdaje, z tamtą dziewką trzyma.

  HAJMON

  Jeśli ty dziewką; o ciebie się troskam.

  KREON

  Z ojcem się swarząc[89], o przewrotny synu?

  HAJMON

  700
  Bo widzę, że ty z drogi zbaczasz prawej.

  KREON

  WładzaBłądzęż[90] ja strzegąc godności mej władzy?

  HAJMON

  Nie strzeżesz — władzą pomiatając bogów.

  KREON

  O niski duchu, na służbie kobiety!

  HAJMON

  Bo w służbie złego nie znajdziesz mnie nigdy.

  KREON

  705
  Cała twa mowa jej sprawy ma bronić.

  HAJMON

  Twej sprawy, mojej i podziemnych bogów.

  KREON

  Nigdy już żywcem ty jej nie poślubisz.

  HAJMON

  Zginie — to śmiercią sprowadzi zgon inny.

  KREON

  A więc już groźbą śmiesz we mnie ty godzić?

  HAJMON

  710
  Cóż warta groźba, gdzie puste zamysły?

  KREON

  Wnet pożałujesz twych nauk, młokosie!

  HAJMON

  Nie byłbyś ojcem, rzekłbym, żeś niemądry.

  KREON

  Niewiast służalcze, przestań się uprzykrzać!

  HAJMON

  Chcesz więc ty mówić, a drugich nie słuchać?

  KREON

  715
  Doprawdy? Ale, na Olimp, wiedz o tym,
  Że cię twe drwiny o zgubę przyprawią.
  Wiedźcie tu dziewkę; niechajże wyrodna
  W oczach kochanka tu ginie natychmiast.

  HAJMON

  Nie umrze ona przy mnie! Nie marz o tym.
  720
  Nie ujrzę tego! Raczej ty nie ujrzysz
  Więcej mojego oblicza, jeżeli
  W szale na bliskich porywać się myślisz.

  CHÓR

  Gniew, Rozpacz, MłodośćUniesion gniewem wypadł on, o władco.
  A w młodej głowie rozpacz złym doradcą.

  KREON

  725
  Niech myśli, czyny knuje on zuchwałe
  Ale tych dziewek nie wyrwie on śmierci,

  CHÓR

  Jak to? Czyż obie ty zgładzić zamyślasz?

  KREON

  Niewinna ujdzie: słusznie mnie strofujesz[91].

  CHÓR

  KaraA jakiż tamtej gotujesz ty koniec?

  KREON

  730
  Gdzieś na bezludnym zamknę ją pustkowiu.
  W skalistym lochu zostawię żyjącą,
  Strawy przydając jej tyle, by kaźnię
  Pozbawić grozy i klątwy nie ściągnąć,
  A tam jej Hades, którego jedynie
  735
  Z bogów uwielbia, może da zbawienie —
  Lub pozna wreszcie, jeśli marnie zginie,
  Że próżną służbą czcić Hadesu cienie.

  CHÓR

  Miłość, Obraz świata, Władza, Kondycja ludzkaMiłości, któż się wyrwie z twych obierzy[92][93],
  Miłości, która runiesz na ofiary,
  740
  W gładkich dziew licach gdy rozniecisz czary.
  Kroczysz po morzu i wśród chat pasterzy,
  Ni bóg nie ujdzie przed twoim nawałem,
  Ani śmiertelny. Kim władasz, wre szałem.
  Za twym podmuchem, do winy
  745
  Zboczy i prawy wraz człowiek;
  Spory ty szerzysz wśród jednej rodziny.
  Urok wystrzela zwycięsko spod powiek
  Dziewicy, sięgnie i praw majestatu
  Moc Afrodyty, co przewodzi światu.
  750
  A i ja nawet, chociaż wiernie służę,
  Prawie się w duszy na ukazy burzę,
  A boleść serce mi rani,
  Bo straszny widok uderza me oczy:
  Do wszechchłonącej Antygona kroczy
  755
  Ciemnej Hadesu przystani.

  ANTYGONA

  Młodość, Śmierć, Wesele, Słońce, ZaświatyPatrzcie, o patrzcie, wy ziemi tej dzieci,
  Na mnie, kroczącą w smutne śmierci cienie,
  Oglądającą ostatnie promienie
  Słońca, co nigdy już mi nie zaświeci,
  760
  Bo mnie Hadesa dziś ręka śmiertelna
  Do Acherontu[94] bladych wiedzie włości.
  Ani zaznałam miłości,
  Ani mi zabrzmi żadna pieśń weselna;
  Ale na zimne Acherontu łoże
  765
  Ciało nieszczęsne me złożę.

  CHÓR

  Młodość, Ofiara, Poświęcenie, Śmierć bohaterskaPieśni ty godna, i w chwały rozkwicie
  W kraj śmierci niesiesz twe życie.
  Ani cię chorób przygnębiło brzemię,
  Ni miecza ostrze zwaliło na ziemię,
  770
  Lecz własnowolna, nie dobiegłszy kresu,
  Żywa w kraj stąpasz Hadesu.

  ANTYGONA

  Słyszałam niegdyś o frygijskiej Niobie,
  Córce Tantala, i jej strasznym zgonie.
  Że skamieniała w swej niemej żałobie[95]
  775
  I odtąd ciągle we łzach bólu tonie.
  Skała owiła ją jak bujne bluszcze.
  A na jej szczytach śnieg miecie, deszcz pluszcze;
  Rozpaczy łkaniem zroszone jej łono —
  Mnie też kamienną pościel przeznaczono.

  CHÓR

  780
  Lecz ona przecież z krwi bogów jest rodem,
  My śmiertelnego pokolenia płodem.
  Hołd jednak temu, kto choć w śmierci progu
  Dorówna bogu.

  ANTYGONA

  Urągasz biednej. Czemuż obelżywą
  785
  Mową mnie ranisz, pókim jeszcze żywą?
  Miasto i męże, dzierżący te grody.
  Wzywam was, zwróćcie litosne swe oczy,
  I wy, Teb gaje i dirkejskie wody,
  Na mnie, co idę ku ciemnej pomroczy,
  790
  Nie opłakana przez przyjaciół żale,
  Do niezwykłego grobowca gdzieś w skale.
  O, ja nieszczęsna!
  Anim ja zmarła, ani też przy życiu,
  Śmierć mnie już trzyma w swym mroźnym spowiciu.

  CHÓR

  795
  Duma, Sprawiedliwość, Los, RodzinaW nadmiarze pychy zuchwałej
  Z tronem się Diki twe myśli i mowy
  Zderzyły w locie, złamały.
  Zły duch cię ściga rodowy.

  ANTYGONA

  Mowa ta głębią mego serca targa;
  800
  Dotknąłeś ojca ty sromu[96],
  I w słowach twoich rozbrzmiała znów skarga
  Nad nieszczęściami Labdakidów domu.
  Straszną ja pomnę łożnicę[97],
  W której syn z matką zdrożne śluby wiąże.
  805
  Nieszczęśni moi rodzice!
  Klątwą brzemienna dziś do was podążę,
  Dziewiczość niosąc wam serca.
  O drogi bracie, złowrogie twe śluby[98]
  Były początkiem pogromu i zguby;
  810
  Tyś — choć zmarły — mój morderca.

  CHÓR

  Wina, Kara, KonfliktZmarłych czcić — czcigodny czyn,
  Ale godny kaźni błąd
  Łamać prawo, walić rząd.
  Tyś zginęła z własnych win.

  ANTYGONA

  815
  Bez łez, przyjaciół, weselnego pienia
  Kroczę już, biedna, ku śmiertelnej toni,
  Wnet już nie ujrzę ni słońca promienia,
  Nikt łzy nad moją dolą nie uroni.

  KREON

  Czyżby kto ustał w przedzgonnych tych skargach
  820
  Gdyby mu dano się żalić bez końca?
  Bierzcie stąd dziewkę i w ciemnym ją grobie
  Zawrzyjcie[99] zaraz, jak już nakazałem.
  Tam ją zostawcie samotną, by zmarła,
  Albo też żywa pędziła dni marne;
  825
  Tak wobec dziewki zostaniem bez winy,
  A nie ścierpimy, aby wśród nas żyła.

  ANTYGONA

  Mieszkanie wieczne, ciemnico sklepiona!
  Idę do moich, których tylu gości
  830
  W pozgonnych domach boska Persefona[100].
  Za wami idę ja, co w życia wiośnie
  Zginęłam, prawie nie zaznawszy świata.
  A tuszę, że mnie tam przyjmą radośnie,
  Ty, ojcze, matko, i miła dłoń brata,
  835
  Bom tu z miłosną służbą wasze ciała
  Własną obmyła, namaściła ręką;
  Żem bratnie zwłoki uczciwie grzebała,
  Taką mnie darzą podzięką!
  Mam u szlachetnych ludzi cześć i chwałę,
  840
  Lecz potępienie ze strony Kreona,
  Bo on me czyny uznał za zuchwałe.
  Ręką więc teraz jego uwięziona,
  Ani zaznawszy słodyczy wesela,
  Ni uczuć matki, ni dziatek pieszczoty,
  845
  Schodzę tak sama i bez przyjaciela,
  Nieszczęsna, żywa do grobowej groty.
  SprawiedliwośćJakież to bogów złamałam ustawy?
  Jakże do bogów podnosić mam modły,
  Wołać o pomoc, jeżeli czyn prawy,
  850
  Który spełniłam, uznano za podły?
  Lecz jeśli z bogów to zrządzenia płynie[101],
  Trzeba mi winnej znieść w ciszy cierpienia.
  Jeśli ci błądzą, niech sięgnie ich w winie
  Kaźń równa z bogów ramienia!

  CHÓR

  855
  Te same burze i te same jeszcze
  Duszą tej dziewki wciąż miotają dreszcze.

  KREON

  Pachołki, którym wieść ją nakazałem,
  Swoją powolność ciężko mi… odpłaczą.

  ANTYGONA

  Biada! Ta mowa grożąca
  860
  Bliskiego wróżbą mi końca.

  CHÓR

  A ja odwagi nie śmiałbym dodawać,
  Że się te srogie ukazy odwloką.

  ANTYGONA

  GróbZiemi tebańskiej ojczysty ty grodzie,
  I wy, bogowie rodowi,
  865
  Oto mnie wiodą w bezzwłocznym pochodzie
  Ku samotnemu grobowi.
  Patrzcie na księżnę ostatnią z Teb królów,
  W ręce siepaczy[102] ujętą,
  Ile mąk ona, ile zniosła bólów
  870
  Za wierną służbę i świętą.

  CHÓR

  Tak i Danae jasnego dnia zorze
  Zmienić musiała na loch w miedź obity,
  W grobowej skryta komorze[103].
  A przecież ród jej zapewniał zaszczyty
  875
  I Zeus deszcz złoty na łono jej roni.
  LosStraszne przeznaczeń obierze[104]!
  Pieniądz, ni siła, ni warowne wieże,
  Ni morski żagiel przed nimi nie chroni.
  880
  Hedonów króla Likurga[105] też bucie[106],
  Że hardym słowem na boga się miota,
  Bakchus kamienne zgotował okucie,
  Gdzie zła wykipi ochota.
  Rozpoznał on tam za późno swe zbrodnie
  885
  I pożałował słów gniewu,
  Chciał bo szał boski tłumić i pochodnie,
  Urągał muzom wśród śpiewu.
  Gdzie z mórz strzelają kyanejskie progi[107],
  Kraj Salmidesu[108], dla przybyszów wrogi,
  890
  Gdzie brzeg Bosforu bałwany roztrąca,
  Tam widział Ares, jak dzikością wrąca
  Żona Fineusa pasierby swe nęka.
  Nie mieczem srogim wymierza im cięgi,
  Lecz krwawą rękę zatapia w ócz kręgi,
  895
  Ostrzem je łupi czółenka[109].
  Ujęci oni kamienną niewolą,
  Płaczą nad matki i swoją niedolą.
  Przecież jej przodki z Erechtydów[110],
  900
  Ojcem Boreasz; pośród skał i głogów
  I burz pędziła dni swoje od młodu,
  Na chyżych koniach — prawe dziecię bogów.
  Jednak, choć w dali, i tu jej dosięga
  Odwiecznej Mojry[111] potęga.

  TYREZJASZ

  wiedziony przez chłopca ukazuje się na scenie
  905
  Wzrok, Oko, ProroctwoO, Teb starszyzno, wspólnym my tu krokiem
  I wspólnym wzrokiem zdążamy, bo ciemnym
  Za oko staje przewodnika ręka.

  KREON

  Cóż tam nowego, Tyrezjaszu stary?

  TYREZJASZ

  Ja rzeknę, ty zaś posłuchaj wróżbiarza.

  KREON

  910
  Nigdy twoimi nie wzgardziłem słowy[112].

  TYREZJASZ

  Przeto[113] szczęśliwie sterujesz tą nawą.

  KREON

  Przyświadczyć mogę, doznawszy korzyści.

  TYREZJASZ

  Zważ teraz, znowu stoisz na przełomie.

  KREON

  Co mówisz? Trwogą przejmują twe słowa.

  TYREZJASZ

  915
  Poznasz ty prawdę, ze znaków mej sztuki.
  Religia, Ofiara, Obrzędy, Bóg, PtakSiadłem na starej wróżbity siedzibie,
  Gdzie wszelkie ptactwo kieruje swe loty,
  Aż naraz słyszę, jak niezwykłe głosy
  Wydają ptaki, szalone i dzikie;
  920
  I wnet poznałem, że szarpią się szpony,
  Bo łopot skrzydeł to stwierdzał dobitnie.
  Przejęty trwogą, próbuję ofiary
  Na płomienistym ołtarzu, lecz ogień
  Nie chce wystrzelać ku górze, a sączy
  925
  Ciecz z mięs ofiarnych, wsiąkając w popioły,
  Kipi i syczy, żółć bryzga w powietrze,
  I spoza tłuszczu, co spłynął stopiony,
  Uda wyjrzały na ołtarzu nagie.
  Od tego chłopca wnet się dowiedziałem,
  930
  Że takie marne szły z ofiary znaki,
  Bo on przewodzi mnie, a ja znów innym.
  Tak więc chorzeje miasto z twojej winy.
  Bo wsze ołtarze i ofiarne stoły
  Psy pokalały i ptactwo, co ciałem
  935
  Edypowego się żywiło syna.
  Więc nie przyjmują już ofiarnych modłów
  Bogowie od nas, ni ofiarnych dymów.
  A ptak, co żłopał krew trupa zastygłą,
  Już nie wydaje głosów dobrej wróżby.
  940
  Błądzenie, RozumRozważ to, synu: bo wszystkich jest ludzi
  Błądzić udziałem i z prostej zejść drogi;
  Lecz mąż, co zbłądził, nie jest pozbawiony
  Czci i rozwagi, jeżeli wśród nieszczęść
  Szuka lekarstwa i nie trwa w uporze.
  945
  Upór jest zawsze nierozumu znakiem;
  Zaświaty, Trup, ObyczajeUstąp ty śmierci i nie drażń zmarłego
  Cóż bo[114] za chwała nad trupem się znęcać?
  Życzliwość moja tą radą ci służy,
  Dobrze jej słuchać, gdy korzyści wróży.

  KREON

  950
  Starcze, wy wszyscy jak łucznik do celu
  Mierzycie we mnie: teraz i wróżbiarstwo
  Sidła zastawia, a krewni mą myślą
  Kupczą, frymarczą z dawna jak towarem;
  Nuże, gromadźcie wy sardyjskie skarby,
  955
  Wskażcie mi górę indyjskiego złota[115],
  Na pogrzeb tego jednak nie zezwolę.
  I choćby orły Zeusowe porwały
  Trupa i przed tron Zeusowy zaniosły,
  Ja się takiego nie ulęknę sromu,
  960
  Grześć nie pozwolę; wiem bo ja[116] zbyt dobrze:
  Bogów zbezcześcić nie zdoła śmiertelny.
  Potknąć się mogą i ludzie przemądrzy,
  Starcze, haniebnie, kiedy szpetne myśli
  Ubiorą w słowa barwiste… dla zysku.

  TYREZJASZ

  965
  Biada!
  Czyż wie to człowiek, czy rozważa sobie…

  KREON

  Cóż, z jakim znowu na plac ogólnikiem[117]?

  TYREZJASZ

  Ile rozsądek góruje nad skarby[118]?

  KREON

  O ile klęską największą nierozum.

  TYREZJASZ

  970
  Ciężko ty na tę zapadłeś chorobę.

  KREON

  Nie chciałbym ciężkim obrazić cię słowem.

  TYREZJASZ

  Czynisz to, kiedy mi kłamstwo zarzucasz.

  KREON

  Bo cech wasz cały łapczywy na zyski.

  TYREZJASZ

  A ród tyranów w mętach chciwie łowi.

  KREON

  975
  Wiesz, że ty pana twojego obrażasz?

  TYREZJASZ

  Wiem, bo ja tobie gród ten zachowałem[119].

  KREON

  Mądry ty wróżbiarz, lecz oddany złemu.

  TYREZJASZ

  Tyś gotów wydrzeć mi z wnętrza tajniki.

  KREON

  Wyrusz ty z nimi, byle nie dla zysku.

  TYREZJASZ

  980
  Że ty stąd zysku nie uszczkniesz, to myślę.

  KREON

  Bacz, że zamysłów moich nie stargujesz[120].

  TYREZJASZ

  Proroctwo, Zaświaty, Trup, Pogrzeb, Obraz świataWiedz więc stanowczo, że nim słońce tobie
  Wielu dokona kołowych obrotów,
  Płód z twoich własnych poczęty wnętrzności
  985
  Jak trupa oddasz w zamianę za trupy,
  Za to, że z światła strąciłeś do nocy,
  Zamknąłeś życie haniebnie w grobowcu,
  A tu na ziemi zmarłe trzymasz ciało,
  Które się bóstwom należy podziemnym.
  990
  Nie masz żadnego ty nad zmarłym prawa,
  Ni światła bogi, którym gwałt zadajesz.
  Za to czyhają Hadesa i bogów
  Mściwe i zgubą grożące Erynie[121],
  By cię w podobnym pogrążyć nieszczęściu.
  995
  Poznasz ty wkrótce, czy ja przekupiony
  Tak mówię, w krótkim pokażą to czasie
  Mężczyzn i niewiast w twoim domu jęki.
  A wszelkie miasto przeciw tobie stanie,
  W którym psy strzępy zbezcześciły trupów,
  1000
  Zwierzęta dzikie i ptactwo, roznosząc
  Wstrętne po świętych zaduchy ogniskach.
  Takimi strzały ja, ciężko zelżony,
  Godzę jak łucznik z gniewem w twoje serce
  I tak celuję, że ostrze poczujesz.
  1005
  O chłopcze, wiedźże mnie teraz do domu,
  By on na młodszych swe gniewy upuścił,
  A lepiej odtąd miarkował się w słowie
  I myśl mu lepsza zajaśniała w głowie.

  CHÓR

  O, władco, poszedł on po wróżbie strasznej.
  1010
  A wiem to, odkąd mi czarne siwizną
  Starość na głowie posrebrzyła włosy:
  Fałszu on nigdy nie zwiastował miastu.

  KREON

  Ja też wiem o tym i trwoga mną miota.
  Ustąpić ciężko, a jeśli się oprę,
  1015
  To łatwo klęska roztrąci mą czelność.

  CHÓR

  Synu Menojka, rozwagi ci trzeba.

  KREON

  Cóż tedy czynić? Mów, pójdę za radą.

  CHÓR

  Idź i wyprowadź dziewkę z ciemnej groty,
  A grób przygotuj dla ciała, co leży.

  KREON

  1020
  Radzisz i mniemasz, że ja mam ustąpić?

  CHÓR

  O, jak najprędzej, mój książę, bo chyżo
  Kaźń bogów ludzki pochwyci nierozum.

  KREON

  Ciężkie to, ale każę milczeć sercu.
  Cofnę się, trudno z koniecznością walczyć.

  CHÓR

  1025
  Idź, sam to uczyń, nie zwalaj na innych.

  KREON

  Idę sam zaraz, a wy, moi słudzy,
  Wziąwszy topory pospieszcie pospołem
  Na miejsce widne, gdzie nagi trup leży.
  Ja, że zmieniłem me dawne zamysły,
  1030
  Com sam namotał, sam teraz rozwiążę.
  Śmierć, ObyczajeNajlepiej może działa, kto do zgonu
  Praw istniejących przestrzega zakonu.

  CHÓR

  Wieloimienny[122], coś z Kadmosa domu[123]
  Przysporzył chwały dziewczynie,
  1035
  Synu ty Zeusa, pana burz i gromu!
  W italskiej ziemi twoje imię słynie[124],
  A i w Eleuzis, o, synu Semeli,
  Roje cię sławią czcicieli.
  Bakchusie, w Tebach ty dzierżysz stolicę[125],
  1040
  Kędy Ismenos ciche wody toczy;
  Szałem twym tchnące pląsają dziewice,
  Pieniem rozbrzmiewa gród smoczy[126].
  Widnyś ty w łunie jarzących kagańców,
  Gdzie Parnas[127] szczytem dwugłowym wystrzela,
  1045
  Gdzie zdrój Kastalii[128] i swawolnych tańców
  Koryku[129] nimfy zawodzą wesela.
  W górach nysejskiej Eubei[130]
  W spowitej bluszczem mkniesz kniei,
  Potem z tych brzegów, gdzie bujne winnice,
  1050
  Pieśni cię chwały wiodą przez ulice
  I brzmią radośnie ku niebom.
  Gród ten nad wszystkie czcisz grody na świecie
  Wraz z matką twoją ciężarną od gromu;
  Kiedy więc brzemię nieszczęścia nas gniecie
  1055
  Pełnego cierpień i sromu,
  Przybądź z Parnasu ku naszej obronie,
  Lub przez wyjące mórz tonie.
  Ty, co przodujesz wśród gwiazd korowodu[131],
  Pieśniom przewodzisz wśród mroczy,
  1060
  Zawitaj, synu Zeusowego rodu!
  Niechaj cię zastęp naksyjskich[132] otoczy
  Tyjad, co w szale od zmierzchu do rana
  Tańczą i w tobie czczą pana.

  POSŁANIEC

  O, Kadma grodu, domów Amfiona[133]
  1065
  Mieszkańcy! Kondycja ludzka, Los, SzczęścieŻycia człowieka nie śmiałbym
  Ani wysławiać, ni ganić przenigdy,
  Bo los podnosi i los znów pogrąża
  Bez przerwy w szczęście ludzi i w nieszczęścia,
  A nikt przyszłości wywróżyć niezdolny.
  1070
  Tak Kreon zdawał się godnym podziwu,
  On, co wyzwolił tę ziemię od wrogów
  I jako władca jedyny nad krajem
  Rządził, potomstwem ciesząc się kwitnącym
  A dziś to wszystko — stracone. RadośćBo radość
  1075
  Jeśli w człowieku przygaśnie, to trzymam[134],
  Że on nie żyje, lecz żywym jest trupem;
  Bogactwo, Vanitas, CieńGromadź bogactwa do woli w twym domu,
  Świeć jako tyran na zewnątrz: gdy cieszyć
  Tym się nie można, to reszty tych skarbów
  1080
  Ja bym nie nabył za dymu cień marny.

  CHÓR

  Jakąż ty znowu wieść niesiesz złą księciu?

  POSŁANIEC

  Skończyli… Śmierci ich winni, co żyją.

  CHÓR

  Któż to mordercą, któż poległ, o, rzeknij[135]!

  POSŁANIEC

  Hajmon nie żyje, we własnej krwi broczy.

  CHÓR

  1085
  Z ojca czy z własnej zginąłże[136] on ręki?

  POSŁANIEC

  W gniewie na ojca mordy sam się zabił.[137]

  CHÓR

  Wróżbito, jakżeś czyn trafnie określił!

  POSŁANIEC

  W tym rzeczy stanie dalszej trza[138] narady.

  CHÓR

  Lecz otóż widzę biedną Eurydykę,
  1090
  Żonę Kreona; albo się przypadkiem
  Pojawia, albo słyszała o synu.

  EURYDYKA

  Starcy, rozmowy waszej dosłyszałam
  Właśnie, gdym z domu wybiec zamierzała,
  By do Pallady[139] z modłami się zwrócić.
  1095
  I właśnie odrzwi odmykam zasuwki,
  By je roztworzyć, gdy nagle nieszczęsna
  Wieść uszy rani; więc padłam, zemdlona
  Z trwogi, w objęcia mych wiernych służebnic.
  Powtórzcie tedy, co ta wieść przynosi;
  1100
  W złym doświadczona, wysłucham słów waszych.

  POSŁANIEC

  SamobójstwoJa, miłościwa pani, byłem przy tym,
  Powiem więc wszystko, jak się wydarzyło;
  Cóż bo[140] ukrywać, by potem na kłamcę
  Wyjść — przecie prawda zawsze fałsz przemoże[141].
  1105
  Ja tedy wiodłem twojego małżonka
  Pogrzeb, Obrzędy, TrupNa ten pagórek, gdzie biedne leżało
  Przez psy podarte ciało Polinika.
  Wnet do Hekaty[142] zanieśliśmy modły
  I do Plutona[143], by gniew ich złagodzić;
  1110
  Obmywszy potem ciało w świętej wodzie,
  Palimy szczątki na stosie z gałęzi
  I grób z ojczystej sypiemy im ziemi.
  To uczyniwszy, zaraz do kamiennej
  Ślubnogrobowej łożnicy dziewczyny
  1115
  Śpieszymy; z dala ktoś jęki usłyszał,
  Od strony lochu, co za grób miał służyć,
  Choć nie święciły go żadne obrzędy.
  Wraz więc donosi panu, co zasłyszał.
  Tego dochodzą zaś, kiedy się zbliżył,
  1120
  Łkania żałosne, a pierś mu wybucha
  Głosem rozpaczy: «O, ja nieszczęśliwy,
  Czyż ja wróżbitą? Czyż nie kroczę teraz
  Drogą największej w żywocie mym klęski?
  Syna wołanie mnie mrozi. O, słudzy,
  1125
  Śpieszcie wy naprzód, zbliżcie się do grobu,
  I przez szczelinę głazem zawaloną
  Wszedłszy do wnętrza, baczcie, czy Hajmona
  Głosy ja słyszę, czy bogi[144] mnie durzą[145]». —
  Posłuszni woli zwątpiałego pana,
  1130
  Idziem na zwiady, a w grobowca głębi
  Dojrzym wnet dziewki[146], wiszącej za gardło
  Ściśnięte węzłem muślinowej chusty,
  Podczas gdy młodzian uchwycił ją wpoły,
  Boleśnie jęcząc nad szczęścia utratą,
  1135
  Nad czynem ojca, nieszczęsnymi śluby[147].
  Kreon, zoczywszy[148] to, ciężko zajęknął,
  Rzuca się naprzód i wśród łkania woła:
  «O, ty nieszczęsny! cóżeś ty uczynił!
  Czy szał cię jaki opętał złowrogi?
  1140
  Wychodź, o synu, błagalnie cię proszę!»
  Lecz syn na niego dzikim łysnął wzrokiem
  I twarz przekrzywił, a słowa nie rzekłszy
  Ima się miecza[149]; wraz ojciec ucieczką
  1145
  W gniewie na siebie nad ostrzem się schyla
  I miecz w bok wraża; lecz jeszcze w konaniu
  Drętwym ramieniem do zmarłej się tuli,
  A z ust dyszących wytryska mu struga
  Krwawa na blade kochanki policzki.
  Eurydyka wybiega za scenę.
  1150
  Trup dziś przy trupie, osiągnął on śluby,
  W domu Hadesa złożony przy lubej.
  GłupotaNieszczęściem dowiódł, że wśród ludzi tłumu
  Największe klęski płyną z nierozumu.

  CHÓR

  A cóż stąd wróżysz, że znikła niewiasta,
  1155
  Nie rzekłszy złego lub dobrego słowa?

  POSŁANIEC

  I ja się dziwię, lecz Żałobażywię nadzieję,
  Że posłyszawszy o ciosie, nie chciała
  Żałości swojej pospólstwu okazać,
  Lecz się cofnęła do wnętrza domostwa,
  1160
  By wśród sług wiernych wylewać łzy gorzkie.
  Toć jej rozwaga nie dopuści zbrodni.

  CHÓR

  Nic nie wiem, ale milczenie uporne,
  Jak i zbyt głośne jęki, zło mi wróżą.

  POSŁANIEC

  Wnet się dowiemy, czy w głębiach rozpaczy
  1165
  Nie kryje ona tajnego zamysłu.
  Idźmy do domu, bo dobrze ty mówisz:
  Nadmierna cisza jest głosem złowrogim.
  Wchodzi Kreon, dźwigając ciało syna.

  CHÓR

  Lecz otóż książę tu właśnie nadchodzi;
  O! znak wymowny ujął on ramiony[150],
  1170
  Nie cudzej zbrodni, jeśli rzec się godzi,
  Lecz własnej winy szalonej.
  Rozpacz, Wyrzuty sumienia

  KREON

  Przekleństwo, WinaKlnę moich myśli śmierciodajne winy,
  Co zatwardziły mi serce!
  Widzicie teraz wśród jednej rodziny
  1175
  Ofiary, ofiar mordercę.
  Słowo dziś moje me czyny przeklina;
  W samym, o! życia rozkwicie
  Przedwczesne losy porwały mi syna,
  Mój obłęd zmiażdżył to życie.

  CHÓR

  1180
  Późno się zdajesz poznawać, co słuszne.

  KREON

  Przejrzałem biedny: jakiś bóg złowrogi
  Zwalił na głowę swe brzemię,
  Na szału popchnął mnie drogi,
  1185
  Szczęście me zdeptał, wbił w ziemię.
  O biada! do zguby
  Wiodą śmiertelnych rachuby.

  POSŁANIEC DRUGI

  Panie! Ty nieszczęść masz wielkie zasoby.
  Bo jedne dźwigasz w twych rękach nieszczęsnych
  1190
  A drugie ujrzysz niebawem w twym domu.

  KREON

  Czyż ja nie na dnie już nieszczęścia głębi?

  POSŁANIEC DRUGI

  Samobójstwo, Matka, SynNie masz już żony; syna twego matka
  Właśnie na swoje targnęła się życie.

  KREON

  Nieubłagana przystani, Hadesie,
  1195
  Gdzież koniec moich boleści?
  O! Znowu nowe ten niesie
  Godzące w serce mi wieści.
  W męża, co legł już, wtórym[151] godzisz ciosem,
  Złowrogim słowem i głosem.
  1200
  Biada! Nieszczęście z nieszczęścia się sączy,
  Z synem śmierć żonę mi łączy.

  CHÓR

  Widzieć to możesz, dom stoi otworem.

  KREON

  Złe się jak burza nade mną zerwało,
  Nie widzę końca mej męce:
  1205
  Syna zmarłego dźwigałem ja w ręce,
  A teraz żony martwe widzę ciało.
  Rozpacz dognała już syna.

  POSŁANIEC DRUGI

  Zranionej ciężko nocą zaszły oczy,
  1210
  U stóp ołtarza zajękła nad zgonem
  Niegdyś chwalebnym syna Megareusa
  I nad Hajmonem, a wreszcie przekleństwa
  Tobie rzuciła ciężkie, dzieciobójcy.

  KREON

  Groza mną trzęsie. Przecz[152] mieczem nikt w łono
  1215
  Ciosu mi śmierci nie zada?
  O, ja nieszczęsny! O, biada mi! Biada!
  W toń nieszczęść sunę spienioną.

  POSŁANIEC DRUGI

  W konaniu jeszcze za te wszystkie zgony
  Na twoją głowę miotała przekleństwa.

  KREON

  1220
  Jakimże ona skończyła sposobem?

  POSŁANIEC DRUGI

  Żelazo w własnej utopiła piersi,
  Słysząc o syna opłakanym końcu.

  KREON

  O, biada! Win mi nie ujmie nikt inny,
  Nie ujmie męki ni kaźni.
  1225
  Ja bo[153] nieszczęsny, ja twej śmierci winny.
  Nuże, o słudzy, wiedźcie mnie co raźniej,
  UpadekUwodźcie mnie stąd; niech moim obliczem
  Nie mierżę[154], ja, co mniej jestem, jak niczem!

  CHÓR

  KorzyśćZysku ty szukasz, jestli[155] zysk w nieszczęściu,
  1230
  Bo lżejsza klęska, co nie gnębi długo.

  KREON

  RozpaczBłogosławiony dzień ów, który nędzy
  Kres już ostatni położy,
  Przybądź, o przybądź co prędzej,
  Niechbym nie ujrzał jutrzejszej ja zorzy!

  CHÓR

  1235
  To rzecz przyszłości, dla obecnej chwili
  Trza działać; tamto obmyślić — rzecz bogów.

  KREON

  Wszystkie pragnienia w tym jednym zawarłem.

  CHÓR

  LosO nic nie błagaj, bo próżne marzenia,
  By człowiek uszedł swego przeznaczenia.

  KREON

  1240
  Wiedźcie mnie, sługi, uchodźcie stąd ze mną,
  Mnie, który syna zabiłem wbrew woli
  I tamtą. Biada! Aż w oczach mi ciemno.
  Dokąd się zwrócić, gdzie spojrzeć w niedoli?
  Wszystko mi łamie się w ręku,
  1245
  Los mnie powalił, pełen burz i lęku.

  CHÓR

  Rozum, Umiarkowanie, Bóg, Kondycja ludzka, Nauka, StarośćNad szczęścia błysk, co złudą mar,
  Najwyższy skarb rozumu dar.
  A wyzwie ten niechybny sąd,
  Kto bogów lży i wali rząd[156].
  1250
  I ześlą oni swą zemstę i kary
  Na pychę słowa w człowieku,
  I w klęsk odmęcie rozumu i miary
  W późnym nauczą go wieku.

  Przypisy

  [1]

  Edyp (mit. gr.) — król Teb, z powodu przepowiedni jako niemowlę porzucony przez rodziców (Lajosa i Jokastę) na śmierć na górze Kitairon; uratowany przez pasterza, wychowywał się jako syn króla Koryntu. Kiedy dowiedział się od wyroczni, że zabije ojca i poślubi matkę, porzucił Korynt. Podczas wędrówki zabił w kłótni nieznajomego starca, który w rzeczywistości był jego ojcem. Następnie rozwiązał zagadkę Sfinksa i uratował Teby przed potworem, a w nagrodę został obwołany królem i poślubił wdowę po swoim poprzedniku, Jokastę, swoją prawdziwą matkę; miał z nią czworo dzieci: Polinika, Eteoklesa, Ismenę i Antygonę. Kiedy Edyp dowiedział się, że nieświadomie wypełnił przepowiednię, oślepił się i udał na wygnanie. Wówczas władzę w Tebach objął brat Jokasty, Kreon. [przypis edytorski]

  [2]

  cóż bo (daw.) — co też, cóż więc. [przypis edytorski]

  [3]

  Argiwów hufce — wojska, które zebrał Polinik w Argolidzie, czyli w królestwie Argos, by zaatakować Teby, dochodząc swoich praw do tronu. [przypis edytorski]

  [4]

  Eteokl, właśc. Eteokles (mit. gr.) — brat Polinika, Ismeny i Antygony, syn Edypa i Jokasty; jego imię z gr. (Ἐτεοκλῆς) znaczy: „prawdziwie wsławiony”; prowadził ze swym bratem, Polinikiem, spór o tron Teb, wygnał go z miasta i mianował się królem; zginął w pojedynku z Polinikiem, kiedy ten, dochodząc swych praw, próbował zbrojnie odzyskać władzę z pomocą wyprawy siedmiu wodzów przyprowadzonych z Argos przeciw Tebom (każdy z wodzów oblegał jedną z bram miasta; wyprawa stała się tematem m.in. tragedii Ajschylosa Siedmiu przeciw Tebom). Eteokles został uczczony uroczystym pochówkiem jako bohaterski obrońca ojczyzny. [przypis edytorski]

  [5]

  Polinik (mit. gr.) — syn Edypa i Jokasty, brat Ismeny, Antygony i Eteoklesa; z gr. (Пολυνείκης: Polyneíkēs) jego imię znaczy: „wielce kłótliwy”, po odejściu ojca, Edypa, na wygnanie umówił się z bratem, Eteoklesem, że na zmianę rok po roku będą rządzić Tebami, kiedy Eteokles nie dotrzymał umowy i wygnał go z miasta, udał się na dwór króla Argos, ożenił jego córką Argeją i zorganizował wyprawę siedmiu przeciw Tebom, aby zdobyć Teby i odzyskać prawa do tronu; zginął w pojedynku z bratem Eteoklesem pod murami miasta; jako zdrajcy odmówiono mu pochówku. Zgodnego z nakazami obyczaju i religii pogrzebu brata dokonała jego siostra, Antygona wbrew zakazowi Kreona. [przypis edytorski]

  [6]

  grześć — grzebać (zwłoki). [przypis edytorski]

  [7]

  przestępca ukazu — ten, kto złamał wydane prawo (ukaz) władcy. [przypis edytorski]

  [8]

  srom (daw.) — wstyd; hańba. [przypis edytorski]

  [9]

  żona i matka — Jokasta, zarazem matka i żona Edypa; po odkryciu prawdy co do tożsamości swego drugiego męża, powiesiła się z rozpaczy, zaś Edyp wykłuł sobie oczy broszą z jej sukni. [przypis edytorski]

  [10]

  baczyć — uważać na coś; uwzględnić coś. [przypis edytorski]

  [11]

  stanowienie — postanowienie, prawo. [przypis edytorski]

  [12]

  stać o kogoś (daw.) — dbać o kogoś, o jego opinię. [przypis edytorski]

  [13]

  trza (daw., gw.) — trzeba. [przypis edytorski]

  [14]

  zmierzić — obrzydzić. [przypis edytorski]

  [15]

  chlubny — chwalebny. [przypis edytorski]

  [16]

  O słońca grocie, coś jasno znów Tebom (…) — pierwsza pieśń chóru, obejmująca wersy 99–160 tekstu oryginalnego. [przypis edytorski]

  [17]

  Dirke — tu: płynąca na płn-zach. od Teb rzeka, do której wrzucono szczątki Dirke (w mit. gr. drugiej żony Likosa, króla Teb, dla której odtrącił on Antiopę; synowie Antiope, Amfion i Zetus, pomścili matkę, przywiązując Dirke do byka, który ją rozerwał i stratował). [przypis edytorski]

  [18]

  Hefajstos — w mit. gr. bóg ognia; tu przen.: ogień, pożar. [przypis edytorski]

  [19]

  na smoka — bo Adrastos, najprzedniejszy wśród najeźdźców, miał smoka wyrzeźbionego na tarczy. [przypis redakcyjny]

  [20]

  piorunny grot — jeden z siedmiu książąt, którzy najechali Teby, olbrzymi Kapaneus, runął rażony od gromu Zeusa. [przypis redakcyjny]

  [21]

  Nike (mit. gr.) — bogini zwycięstwa, także: samo zwycięstwo. [przypis edytorski]

  [22]

  Bakchus a. Bachus (mit. gr.) — bóg wina, natury, urodzaju; miał urodzić się w Tebach z matki Semeli, dlatego nazywano go tebańskim bogiem. [przypis redakcyjny]

  [23]

  widno — widać, widocznie, najwyraźniej. [przypis edytorski]

  [24]

  jam (…) zwołał — ja zwołałem. [przypis edytorski]

  [25]

  młodzieniaszkowie — Eteokles i Polinik. [przypis edytorski]

  [26]

  tedy — więc, zatem. [przypis edytorski]

  [27]

  imać — chwytać, brać się za co. [przypis edytorski]

  [28]

  raić — polecać kogoś a. coś; swatać. [przypis edytorski]

  [29]

  rozkazy — dziś N.lm: (nad) rozkazami. [przypis edytorski]

  [30]

  Byście niesfornym stanęli oporem — abyście stawili opór tym, którzy okażą się niesforni (tj. nie podporządkują się wydanemu nakazowi). [przypis edytorski]

  [31]

  nazad — w tył, z powrotem. [przypis edytorski]

  [32]

  tuszyć — mieć nadzieję. [przypis edytorski]

  [33]

  żem nie zrobił — konstrukcja z ruchomą końcówką czasownika; inaczej: że nie zrobiłem. [przypis edytorski]

  [34]

  anim widział — konstrukcja z ruchomą końcówką czasownika; inaczej: ani widziałem. [przypis edytorski]

  [35]

  warować — strzec, pilnować. [przypis edytorski]

  [36]

  wałować — otaczać wałami obronnymi; bronić zawczasu. [przypis edytorski]

  [37]

  niesporo — niełatwo, z trudnością. [przypis edytorski]

  [38]

  co tylko — tylko co; właśnie, niedawno. [przypis edytorski]

  [39]

  że w tym jakieś licho — że to sprawka jakiegoś licha (tj. demona, siły nieczystej). [przypis edytorski]

  [40]

  winować — winić; obarczać kogoś winą. [przypis edytorski]

  [41]

  po niewoli — wbrew woli. [przypis edytorski]

  [42]

  sromota — hańba; czyn, którego należy się wstydzić. [przypis edytorski]

  [43]

  kaźń — tortury, cierpienia fizyczne, męka; wykonanie wyroku śmierci. [przypis edytorski]

  [44]

  wolnoż — konstrukcja z partykułą -że, skróconą do ; znaczenie: czy wolno. [przypis edytorski]

  [45]

  trapić — dręczyć, sprawiać cierpienie. [przypis edytorski]

  [46]

  urwisz (daw.) — urwis, hultaj, łobuz. [przypis edytorski]

  [47]

  wierutny (daw.) — istny; odznaczający się jakąś ujemną cechą rozwiniętą w najwyższym stopniu. [przypis edytorski]

  [48]

  frymarczyć — handlować, kupczyć. [przypis edytorski]

  [49]

  siła (daw.) — wiele, mnóstwo. [przypis edytorski]

  [50]

  Siła jest dziwów, lecz nad wszystkie sięga (…) — druga pieśń chóru, obejmująca wersy 332–383 tekstu oryginalnego. [przypis edytorski]

  [51]

  lemiesz — dolna część pługa odcinająca skibę; wcześniej: ostrze radła; narzędzie rolnicze służące do orania ziemi pod zasiew. [przypis edytorski]

  [52]

  porać — pruć, rozpruwać, ciąć; tu: orać. [przypis edytorski]

  [53]

  Potrójnym płynem martwe skrapia zwłoki — Antygona skropiła ciało płynem zmieszanym z wina, mleka i oliwy. [przypis redakcyjny]

  [54]

  skorom ja cały — inaczej: skoro ja jestem cały; skoro mnie nic się nie stało. [przypis edytorski]

  [55]

  Jowisz — właśc. Zeus; tragedia rozgrywa się w kręgu mitologii greckiej, nie rzymskiej. [przypis edytorski]

  [56]

  Dike (mit. gr.) — bogini i uosobienie sprawiedliwości, jedna z trzech Hor (tj. bogiń strzegących ładu między ludźmi a rytmem natury), córka Zeusa i tytanidy Temidy; jej imię oznacza: „sąd” a. „wyrok” (odpowiednik w kulturze łac. Iustitia, od ius: sprawiedliwość); Dike pilnowała zachowania równowagi i porządku w świecie. [przypis edytorski]

  [57]

  mój nierozum za nierozum staje — moja głupota odpowiada głupocie (w domyśle: wprowadzonego zakazu). [przypis edytorski]

  [58]

  obejście — zachowanie, sposób bycia. [przypis edytorski]

  [59]

  Bo tym nieprzystojna / Wyniosłość, którzy u innych w niewoli — nie przystoi wyniosłość tym, którzy są u innych w niewoli (tj. od innych zależni). [przypis edytorski]

  [60]

  sromać się — wstydzić się; tu: wzbraniać się. [przypis edytorski]

  [61]

  chceszli — konstrukcja z partykułą -li; znaczenie: czy chcesz. [przypis edytorski]

  [62]

  czyli — tu: konstrukcja z partykułą -li; znaczenie: czy też, czy tylko. [przypis edytorski]

  [63]

  Kadmejczycy — potomkowie a. spadkobiercy Kadmosa (założyciela miasta Kadmei, późniejszych Teb); mieszkańcy Teb, Tebańczycy. [przypis edytorski]

  [64]

  nuże — dalej. [przypis edytorski]

  [65]

  Aniś ty chciała, ni jać przypuściłam — inaczej: ani ty chciałaś, ani ja cię (do tego) przypuściłam. [przypis edytorski]

  [66]

  baczyć — zważać, zwracać uwagę. [przypis edytorski]

  [67]

  zawiścić (daw.) — czuć zawiść, zazdrościć; tu: zaprzeczona forma 1.os.lp cz.ter.: zawiszczę. [przypis edytorski]

  [68]

  nie nazywaj — tu: nie nawołuj, nie wzywaj. [przypis edytorski]

  [69]

  złymi (…) niewiasty — dziś N.lm: złymi niewiastami. [przypis edytorski]

  [70]

  swadźba — swatanie, łączenie dwojga ludzi w parę małżeńską. [przypis edytorski]

  [71]

  Szczęśliwy, kogo w życiu klęski nie dosięgły (…) — trzecia pieśń chóru, obejmująca wersy 582–630 tekstu oryginalnego. [przypis edytorski]

  [72]

  węgieł — tu: podstawy narożników budynku, na których opiera się jego konstrukcja; kamienie węgielne. [przypis edytorski]

  [73]

  wicher tracki — morze na wybrzeżach Tracji uchodziło za bardzo burzliwe. [przypis redakcyjny]

  [74]

  obierz — teren osaczenia zwierzęcia; ostęp, matnia, pułapka. [przypis edytorski]

  [75]

  powolny (daw.) — posłuszny; postępujący według czyjejś woli. [przypis edytorski]

  [76]

  folgować — dawać upust. [przypis edytorski]

  [77]

  jako — tu: niż. [przypis edytorski]

  [78]

  Zeus rodzinny — bóg opiekuńczy nad rodziną. [przypis edytorski]

  [79]

  nierząd (daw.) — brak porządku, niedowład rządu w państwie; niepodporządkowanie się zarządzeniom władzy a. brak zarządzania państwem. [przypis edytorski]

  [80]

  puklerz — tarcza. [przypis edytorski]

  [81]

  zdołać — dać radę coś zrobić; osiągnąć coś. [przypis edytorski]

  [82]

  czyż bo (daw.) — w takim przestawnym szyku oznacza: czy więc, czy też. [przypis edytorski]

  [83]

  nie przenieść czegoś (daw.) — nie znieść czegoś, nie wytrzymać, nie ścierpieć czegoś. [przypis edytorski]

  [84]

  jestli — konstrukcja z partykułą -li; znaczenie: czyż jest. [przypis edytorski]

  [85]

  folga — upust, poluzowanie. [przypis edytorski]

  [86]

  niesforny — tu: nieposłuszny, wyłamujący się z powszechnie przyjętych norm postępowania. [przypis edytorski]

  [87]

  gwoli czemu (starop.) — dla czego; ze względu na co. [przypis edytorski]

  [88]

  li panu — tylko panu. [przypis edytorski]

  [89]

  swarzyć się — kłócić się. [przypis edytorski]

  [90]

  błądzęż — czy błądzę. [przypis edytorski]

  [91]

  strofować — napominać. [przypis edytorski]

  [92]

  obierz — ostęp, matnia, pułapka. [przypis edytorski]

  [93]

  Miłości, któż się wyrwie z twych obierzy (…) — czwarta pieśń chóru, obejmująca wersy 806–881 tekstu oryginalnego. [przypis edytorski]

  [94]

  Acheront (mit. gr.) — rzeka w Tartarze. [przypis redakcyjny]

  [95]

  Niobie (mit. gr.) — żona króla Teb Amfiona, matka czternaściorga dzieci, która nierozważnie szczyciła się, że ma liczniejsze potomstwo niż bogini Latona, matka Apollina i Artemidy. Z zemsty za zuchwałe wywyższanie się Apollo i Artemida zabili z łuków wszystkie dzieci Niobe na jej oczach. Rozpaczającą Niobe na koniec Zeus zamienił w skałę; Niobe stała się symbolem skamienienia z bólu i rozpaczy wywołanej śmiercią bliskich osób. [przypis edytorski]

  [96]

  srom (daw.) — wstyd; hańba. [przypis edytorski]

  [97]

  łożnica — łoże małżeńskie; sypialnia. [przypis edytorski]

  [98]

  bracie, złowrogie twe śluby — śluby Polinika z córką Adrastosa, króla Argos, które ułatwiły zorganizowanie wyprawy siedmiu przeciw Tebom. [przypis edytorski]

  [99]

  zawrzeć (daw.) — zamknąć. [przypis edytorski]

  [100]

  Persefona (mit. gr.) — małżonka Hadesa, władcy podziemi. [przypis edytorski]

  [101]

  jeśli z bogów to zrządzenia płynie — szyk przestawny; inaczej: jeśli to płynie z zrządzenia bogów. [przypis edytorski]

  [102]

  siepacz — oprawca. [przypis edytorski]

  [103]

  Danae (…) W grobowej skryta komorze — Danae została zamknięta przez ojca Akryzjosa w podziemnym lochu, by nie urodziła złowróżbnego syna. Tu ją jednak zapłodnił złotym deszczem Zeus i urodziła słynnego Perseusza. [przypis redakcyjny]

  [104]

  obierz — pułapka. [przypis edytorski]

  [105]

  Likurg — baśniowy król Hedonów w Tracji, oparł się kultowi Bakchusa, wyszydzał jego towarzyszki, szalone bachantki i muzy; za to zamknął go bóg w skalnej czeluści. [przypis redakcyjny]

  [106]

  buta — pycha, zuchwałość. [przypis edytorski]

  [107]

  kyanejskie progi (łac. Cyaneae) — skaliste wyspy na Morzu Czarnym przy Bosforze. [przypis redakcyjny]

  [108]

  Salmydessus — wybrzeże i miasto na trackim brzegu Morza Czarnego. [przypis redakcyjny]

  [109]

  Żona Fineusa pasierby swe nęka (…) w ócz kręgi, Ostrzem je łupi czółenka — Król Fineus ze Salmidesu ożenił się z Kleopatrą, córką Boreasza, księżniczką z krwi attyckiej. Potem ją porzucił, aby poślubić nimfę nazwiskiem Idaea. Przewrotnej Idaei wydał Fineus swe dzieci z Kleopatry; macocha je oślepiła i następnie zamknęła żywcem w grobowcu. Także ich matka, Kleopatra, zawarta została w kamiennej niewoli. [przypis redakcyjny]

  [110]

  Erechtydzi — Ateńczycy; nazwa ta pochodzi od Erechteusa, bohatera ateńskiego rodu. [przypis redakcyjny]

  [111]

  Mojra — bogini przeznaczenia. [przypis redakcyjny]

  [112]

  słowy — dziś N.lm: słowami. [przypis edytorski]

  [113]

  przeto (daw.) — dlatego. [przypis edytorski]

  [114]

  cóż bo (daw.) — w takim przestawnym szyku oznacza: cóż więc, co też. [przypis edytorski]

  [115]

  sardyjskie skarby… indyjskie złoto — Sardes, stolica Lidii, słynęła ze swych skarbów, Indie ze swego złota. [przypis redakcyjny]

  [116]

  wiem bo ja — bo ja wiem. [przypis edytorski]

  [117]

  z jakim znowu na plac ogólnikiem — jaki znów ogólnik chcesz obwieścić, ogłosić wszem i wobec. [przypis edytorski]

  [118]

  góruje nad skarby — dziś: góruje nad skarbami. [przypis edytorski]

  [119]

  ja tobie gród ten zachowałem — Tyrezjasz zachował Teby, gdy podczas najazdu Siedmiu na miasto poradził Kreonowi, aby tenże własnego syna (zapewne Megarcusa) poświęcił, a tą śmiercią okupił wybawienie. [przypis redakcyjny]

  [120]

  stargować — utargować; kupić (za uzyskaną niższą cenę). [przypis edytorski]

  [121]

  Erynie (mit. gr.) — boginie podziemi, mszczące zbrodnie ludzi. [przypis redakcyjny]

  [122]

  Wieloimienny — Wieloimiennym nazywa się tu Bakchusa, bo w rozmaitych miejscach czcią się cieszył pod rozmaitymi przydomkami. [przypis redakcyjny]

  [123]

  Wieloimienny, coś z Kadmosa domu (…) — piąta pieśń chóru, obejmująca wersy 1115–1154 tekstu oryginalnego, stanowiąc hymn do Bachusa, opiekuna miasta Teby. [przypis edytorski]

  [124]

  W italskiej ziemi twoje imię słynie — W Italii, szczególnie południowej, w której winnic było wiele, kult Bakchusa był szczególnie popularny. [przypis redakcyjny]

  [125]

  Bakchusie, w Tebach ty dzierżysz stolicę — W położonych nad rzeką Ismenem Tebach, założonych przez Kadmosa, z dawien dawna Bakchus wielkiej czci zażywał. W jego otoczeniu są szalejące dziewice, zwane bakchami [bachantkami], tyjadami lub menadami. Występują one w szałem opanowanych obchodach i pochodach (thiasoi) Bakchusa, a Teby brzmią wtedy pieśniami. [przypis redakcyjny]

  [126]

  gród smoczy — w Tebach Kadmos zabił smoka służącego Aresowi. [przypis redakcyjny]

  [127]

  Parnas — także i góra Parnassos w Focydzie była sławna jako siedziba Bakchusa i jego orszaku. [przypis redakcyjny]

  [128]

  zdrój Kastalii — źródło Kastalia, przynoszące natchnienia poetom, znajdowało się w bliskości. [przypis redakcyjny]

  [129]

  Koryk — korykijska grota leżała u południowego stoku Parnasu. [przypis redakcyjny]

  [130]

  Nysa — miejscowość Eubei. W Nysie ponoć nimfy piastowały młodziutkiego Bakchusa, stąd wyprowadzano jego drugą nazwę: Dionysos. [przypis redakcyjny]

  [131]

  Ty, co przodujesz wśród gwiazd… — gwiazdy zdają się tańczyć wśród obchodów Bakchusa, które się odbywają nocną porą. [przypis redakcyjny]

  [132]

  naksyjski — wyspa Naksos była ogniskiem kultu Bakchusa. Legenda umieszczała także i na niej urodzenie boga, a wiadomo, że miejsc roszczących sobie prawa do tego zaszczytu było wiele. [przypis redakcyjny]

  [133]

  Kadma grodu, domów Amfiona — Domy Amfiona znajdują się w Tebach. Amfion, bliźniak Zethosa, był drugim założycielem Teb. Bo podczas gdy Kadmos zbudował fortecę miasta, Kadmeę, on dźwiękami swej lutni ułożył mury gród okalające. [przypis redakcyjny]

  [134]

  trzymam — tu: utrzymuję; sądzę. [przypis edytorski]

  [135]

  rzeknij — powiedz. [przypis edytorski]

  [136]

  zginąłże — konstrukcja z partykułą -że w funkcji wzmacniającej i pytającej; znaczenie: czy zginął. [przypis edytorski]

  [137]

  W gniewie na ojca mordy sam się zabił — popełnił samobójstwo uniesiony gniewem na morderstwa popełnione przez ojca. [przypis edytorski]

  [138]

  trza — trzeba. [przypis edytorski]

  [139]

  Pallada (mit. gr.) — przydomek Ateny, bogini mądrości, opiekunki miast. [przypis edytorski]

  [140]

  cóż bo — bo cóż; cóż więc. [przypis edytorski]

  [141]

  przemóc — zwyciężyć. [przypis edytorski]

  [142]

  Hekate (mit. gr) — bóstwo podobne do Artemidy i Persefony; głównie czczona jako bogini podziemna lub strasząca po drogach w otoczeniu dusz ludzi zmarłych, a niepogrzebanych, lub przedwcześnie zgasłych. [przypis redakcyjny]

  [143]

  Pluton (mit. rzym.) — bóg świata podziemnego; syn tytana Saturna i tytanidy Ops, brat Jowisza, Neptuna, Ceres, Westy i Junony; mąż Prozerpiny. Tu błędnie wprowadzony zamiast Hadesa. [przypis edytorski]

  [144]

  bogi — dziś M.lm: bogowie. [przypis edytorski]

  [145]

  durzyć — mamić, ogłupiać. [przypis edytorski]

  [146]

  Dojrzym wnet dziewki — dojrzymy wnet dziewkę; dostrzeżemy dziewczynę. [przypis edytorski]

  [147]

  śluby — dziś N.lm: ślubami. [przypis edytorski]

  [148]

  zoczyć — zobaczyć. [przypis edytorski]

  [149]

  ima się miecza — chwyta za miecz. [przypis edytorski]

  [150]

  znak wymowny ujął on ramiony (…) własnej winy szalonej — ujął ramionami wymowny znak własnej winy. [przypis edytorski]

  [151]

  wtóry — powtórny, drugi. [przypis edytorski]

  [152]

  przecz (daw.) — przez co; czemu, dlaczego. [przypis edytorski]

  [153]

  ja bo — bo ja; ja więc. [przypis edytorski]

  [154]

  mierzić — budzić wstręt. [przypis edytorski]

  [155]

  jestli (daw.) — konstrukcja z partykułą -li; znaczenie: jeśli jest. [przypis edytorski]

  [156]

  wali rząd — tu: burzy porządek. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać...
  x