Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Wesprzyj!

Lidia Goldszlag

Sortuj:

O autorze

Lidia Goldszlag

Najważniejsze dzieła:
Żydówka

Poetka narodowości żydowskiej. Nazwisko pojawia się także w zapisie Lydja Goldschlag. O autorce zachowały się szczątkowe informacje zamieszczone jako adnotacja w teczce z jej utworami w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego: ,Lydja Goldszlag/Goldschlag; mgr Maria Łabaziewicz; Lwów, sierpień 1941; Kraków, lipiec 1943".

Trzy wiersze autorki zostały przekazane do zbiorów Centralnego Komitetu Żydów Polskich, działającego w latach 1944--1950. Ukazały się drukiem po raz pierwszy w antologii Tango łez śpiewajcie muzy. Poetyckie dokumenty Holokaustu w opracowaniu Bożeny Keff (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2012).

W archiwach Instytutu Yad-Vashem zachowały się dokumenty dotyczące Lidii Goldschlag (data ur. 1912, miejsce pobytu po wojnie: Kraków) oraz Lidki Goldszlag (miejsce pobytu po wojnie: Kraków). Prawdopodobnie jest to ta sama osoba. Ze względu jednak na popularność imienia i nazwiska nie sposób jednoznacznie ustalić, czy jest to autorka wierszy.

Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ustalić aktualną tożsamość i dokładne daty życia autorki, ale nie było to możliwe. Przyjmujemy, że utwór ten jest w domenie publicznej — bądź autorka zmarła 70 lub więcej lat temu, bądź pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 70 lub więcej lat temu, a brak danych o tożsamości (imieniu i nazwisku zmienionym w czasie wojny, po niej, lub przyjętym po emigracji) każe traktować te utwory jako pisane przez autora, którego twórca nie jest znany (Art. 36(2) Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.). Jeżeli ktokolwiek posiada informacje o tożsamości i/lub dokładnej dacie śmierci autorki, bardzo prosimy o kontakt.