Wesprzyj Wolne Lektury 1,5% podatku — to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Wolne Lektury do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Wesprzyj!

Hadassa Estera Weiss

Sortuj:

O autorze

Hadassa Estera Weiss

Poetka narodowości żydowskiej. O autorce zachowały się szczątkowe informacje zamieszczone jako adnotacje w teczce z jej utworami w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego: ,,z Brodów", ,,Złoczów 1943".

Jej dwa wiersze (Ich pięcioro i Dwie Żydówki) ukazały się drukiem po raz pierwszy w antologii Pieśń ujdzie cało. Antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką pod red. Michała M. Borwicza (Centralna Żydowska Komisja Historyczna w Polsce, 1947). Poprzedzało je krótkie wprowadzenie: ,,Z bardzo licznych wierszy, opisujących podokupacyjne typowe scenki".

W antologii Tango łez śpiewajcie muzy. Poetyckie dokumenty Holokaustu w opracowaniu Bożeny Keff (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2012) opublikowanych zostało 11 wierszy Weiss (w tym Ich pięcioro oraz Dwie Żydówkiw wersji dłuższej o cztery wersy).

Zachowała się również relacja Hadassy Weiss w zbiorze dokumentów pt. Losy Żydów w Brodach pod okupacją niemiecką. Masowa egzekucja inteligencji żydowskiej w lipcu 1941 roku. Dwie akcje likwidacyjne na jesieni 1942 roku. z adnotacją: ,,ur. w Olesku, 1922, zamieszkała w Brodach, obecnie w Krakowie, studiuje filologię orientalną na Uniwersytecie Jagiellońskim". Ze względu jednak na popularność imienia i nazwiska oraz brak drugiego imienia nie sposób jednoznacznie ustalić, czy jest to ta sama osoba.

Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ustalić aktualną tożsamość i dokładną datę śmierci autorki, ale nie było to możliwe. Przyjmujemy, że utwór ten jest w domenie publicznej — bądź autorka zmarła 70 lub więcej lat temu, bądź pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 70 lub więcej lat temu, a brak danych o tożsamości (imieniu i nazwisku zmienionym w czasie wojny, po niej, lub przyjętym po emigracji) każe traktować te utwory jako pisane przez autora, którego twórca nie jest znany (Art. 36(2) Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.). Jeżeli ktokolwiek posiada informacje o tożsamości i/lub dokładnej dacie śmierci autorki, bardzo prosimy o kontakt.