Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Dzieciaki korzystające z Wolnych Lektur potrzebują Twojej pomocy!
Na stałe wspiera nas jedynie 411 osób.

Aby działać, potrzebujemy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Wybierz kwotę wsparcia
Tym razem nie pomogę
Ufunduj e-książki dla dzieciaków

Lektury szkolne za darmo dla każdego dzieciaka? To możliwe dzięki wsparciu darczyńców takich jak Ty! Kliknij i dorzuć się >>>

x
X
Wesprzyj!
Pomóż uwolnić książkę!Pola Braun, Hela Blumengraber, Łaja Cudna, Elżunia i Henryka Łazowertówna - Poezja żydowska na 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim
zebrane: 1370,00 złpotrzebujemy: 4800,00 złdo końca zbiórki:
Pomóż uwolnić książkę!

6567 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Adres strony www: http://jbc.bj.uj.edu.pl/

Biblioteka powstała w celu „O­chro­ny i za­cho­wa­nia za­byt­ko­wych zbio­rów Bi­blio­te­ki Ja­giel­loń­skiej oraz roz­woju bi­blio­tecz­nych za­so­bów cy­fro­wych dla utrwa­le­nia do­rob­ku kul­tu­ro­we­go pol­skie­go pi­śmien­nic­twa stano­wią­ce­go ele­ment Na­ro­do­we­go Za­so­bu Bi­blio­tecz­ne­go”. Obecnie udostępnia ponad 210.000 publikacji i wciąż jest rozwijana. Można w niej znaleźć m. in. czasopisma, stare druki, rękopisy czy muzykalia. Publikacje udostępniane są w formacie DjVu oraz PDF. Przykładowe kolekcje:

Zamknij

* Ładowanie