Wolne Lektury potrzebują pomocy...Na stałe wspiera nas 359 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Potrzebujemy Twojej pomocy!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki

5577 free readings you have right to

Language

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Adres strony www: http://jbc.bj.uj.edu.pl/

Biblioteka powstała w celu „O­chro­ny i za­cho­wa­nia za­byt­ko­wych zbio­rów Bi­blio­te­ki Ja­giel­loń­skiej oraz roz­woju bi­blio­tecz­nych za­so­bów cy­fro­wych dla utrwa­le­nia do­rob­ku kul­tu­ro­we­go pol­skie­go pi­śmien­nic­twa stano­wią­ce­go ele­ment Na­ro­do­we­go Za­so­bu Bi­blio­tecz­ne­go”. Obecnie udostępnia ponad 210.000 publikacji i wciąż jest rozwijana. Można w niej znaleźć m. in. czasopisma, stare druki, rękopisy czy muzykalia. Publikacje udostępniane są w formacie DjVu oraz PDF. Przykładowe kolekcje:

Close

* Loading