TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

5547 free readings you have right to

Language

e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Adres strony www: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra

Zasób tej biblioteki tworzą dokumenty zgromadzone przez Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, a organizatorem i koordynatorem projektu jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Umieszczane publikacje, obecnie jest ich ponad 150 tysięcy, znajdują się w domenie publicznej bądź ich autorami są pracownicy uczelni. Pozycje do digitalizacji wybierane są na podstawie następujących kryteriów: przydatność w pracach naukowych i procesie dydaktycznym, wartość jako element dziedzictwa narodowego, zły stan zachowania wersji papierowej. Wszystkie udostępnione są w formacie DjVu.

Bibliotekę tworzy kilka kolekcji, np.:

Zwróćcie uwagę na:

Close

* Loading