Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 443 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

5723 darmowe utwory do których masz prawo

Język Język

Biblioteka Cyfrowa UMCS

Adres strony www: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra

Utworzona i rozwijana dzięki zasobom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz zbiorom prywatnym jej pracowników. Znajdują się w niej dokumenty stanowiące dziedzictwo kultury lokalnej i europejskiej, elektroniczne wersje podręczników, artykułów i rozpraw naukowych oraz innych materiałów przydatnych w pracy naukowo-badawczej. Mogą być wykorzystywane do własnego użytku oraz kopiowane, o ile użytkownik nie będzie robił tego w celach komercyjnych, a duplikat opatrzy informacją o pochodzeniu pliku i hiperłączem do strony Biblioteki Cyfrowej UMCS z plikiem źródłowym. Działania te nie mogą być jednak systematyczne. Dokumenty zgromadzone w Bibliotece, udostępnione w formacie DjVu, są własnością intelektualną ich autorów i podlegają przepisom prawa autorskiego.

Zbiory podzielone są na trzy główne kolekcje: Dziedzictwo kulturowe, Nauka i dydaktyka, Regionalia oraz dwie podkolekcje: Wystawy i Zbiory bibliofilskie. W pierwszej z wymienionych znajdują się kopie najcenniejszych zasobów, takie jak rękopisy, inkunabuły, mapy, nuty. Druga grupuje publikacje, które są wykorzystywane w pracy dydaktycznej i naukowej, trzecia natomiast wszystko to, co związane jest z Lubelszczyzną. Zbiory bibliofilskie powstały w procesie cyfryzacji zbiorów podarowanych Bibliotece przez Antoniego Dudka, lubelskiego pasjonata książek. Jedną z ciekawszych pozycji jest „Egipt. Obrazy” Władysława Wężyka, romantyczna i oryginalna relacja z podróży.

Zamknij

* Ładowanie