1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Czy wiesz, że biblioteka internetowa Wolne Lektury to jeden z projektów fundacji Nowoczesna Polska – organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury? Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

5532 darmowe utwory do których masz prawo

Język

Biblioteka Cyfrowa UMCS

Adres strony www: http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra

Utworzona i rozwijana dzięki zasobom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz zbiorom prywatnym jej pracowników. Znajdują się w niej dokumenty stanowiące dziedzictwo kultury lokalnej i europejskiej, elektroniczne wersje podręczników, artykułów i rozpraw naukowych oraz innych materiałów przydatnych w pracy naukowo-badawczej. Mogą być wykorzystywane do własnego użytku oraz kopiowane, o ile użytkownik nie będzie robił tego w celach komercyjnych, a duplikat opatrzy informacją o pochodzeniu pliku i hiperłączem do strony Biblioteki Cyfrowej UMCS z plikiem źródłowym. Działania te nie mogą być jednak systematyczne. Dokumenty zgromadzone w Bibliotece, udostępnione w formacie DjVu, są własnością intelektualną ich autorów i podlegają przepisom prawa autorskiego.

Zbiory podzielone są na trzy główne kolekcje: Dziedzictwo kulturowe, Nauka i dydaktyka, Regionalia oraz dwie podkolekcje: Wystawy i Zbiory bibliofilskie. W pierwszej z wymienionych znajdują się kopie najcenniejszych zasobów, takie jak rękopisy, inkunabuły, mapy, nuty. Druga grupuje publikacje, które są wykorzystywane w pracy dydaktycznej i naukowej, trzecia natomiast wszystko to, co związane jest z Lubelszczyzną. Zbiory bibliofilskie powstały w procesie cyfryzacji zbiorów podarowanych Bibliotece przez Antoniego Dudka, lubelskiego pasjonata książek. Jedną z ciekawszych pozycji jest „Egipt. Obrazy” Władysława Wężyka, romantyczna i oryginalna relacja z podróży.

Zamknij

* Ładowanie