5514 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego

Adres strony www: http://www.mtg-malopolska.org.pl/bibliotekacyfrowa.html

Biblioteka umożliwia bezpłatny dostęp do zdigitalizowanych książek i czasopism przydatnych w prowadzeniu poszukiwań genealogicznych. Przeglądać je można za pomocą wtyczki DjVu. Mimo nieatrakcyjnej strony wizualnej biblioteki i braku wyszukiwarki, repozytorium zawiera niezwykle ciekawe pozycje dla badaczy więzi rodzinnych.

W repozytorium zgromadzone są kopie zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Archiwum Państwowego w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie i innych współpracujących instytucji. Na stronie biblioteki cyfrowej umieszczono także odnośniki do innych źródeł elektronicznych, w których znaleźć można interesujące zasoby: herbarze, słowniki geograficzne, księgi adresowe, spisy oficerów i inne.

Zamknij

* Ładowanie