Wolne Lektury potrzebują pomocy...Wolne Lektury utrzymują się z dobrowolnych darowizn i dotacji.


Na stałe wspiera nas 377 czytelników i czytelniczek.
Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców.


Dołącz do darczyńców! Przyjaciele Wolnych Lektur zyskują wcześniejszy dostęp do nowych publikacji!
Potrzebujemy Twojej pomocy!

TAK, wpłacam
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków.

x

Spis treści

  1. Historia: 1
  2. Polak: 1
  3. Polska: 1
  4. Zabawa: 1

  Rajnold SuchodolskiTrzeci maj Litwina[1]

  Polak, ZabawaWitaj, majowa jutrzenko,
  Świeć naszej polskiej kraine,
  Uczcimy ciebie piosenką,
  Przy hulance i przy winie[2].
  Witaj Maj! piękny Maj[3]!
  U Polaków błogi raj!
  Polska, HistoriaNierząd braci naszych cisnął,
  Gnuśność w ręku króla spała[4],
  А wtem Trzeci Maj zabłysnął
  I nasza Polska powstała.
  Wiwat Maj! piękny Maj,
  Wiwat wielki Kołłątaj!
  Ale chytrości gadzina
  Мłot swój na nas zgotowała,
  Z piekła rodem Katarzyna
  Moskalami kraj zalała.
  Chociaż kwitł piękny Maj,
  Rozszarpano biedny kraj.

  Przypisy

  [1]

  Trzeci maj Litwina — Jest to najsłynniejsza z pieśni opiewających Konstytucję Trzeciego Maja 1791 roku. Powstała w kwietniu 1831 roku z okazji czterdziestej rocznicy uchwalenia konstytucji, podczas powstania listopadowego, którego uczestnikiem był autor tekstu, pochodzący z Litwy (stąd tytuł) Rajnold Suchodolski; melodia, do której wykonywano utwór, najprawdopodobniej autorstwa Chopina, była już wówczas powszechnie znana. Inne tytuły, pod jakimi znana jest pieśń, to: Śpiew, Mazurek Trzeciego Maja, Witaj, mаjowa jutrzenko. Po odzyskaniu niepodległości 3 maja stał się świętem narodowym, podczas obchodów którego pieśń ta towarzyszyła podnoszeniu flagi państwowej na Placu Zamkowym w Warszawie. W 1919 roku wprowadzono do obiegu tekst zmieniony ręką Adama Kompfa, poety poznańskiego, prawdopodobnie na zamówienie władz. Zmiany sygnalizujemy w przypisach. [przypis edytorski]

  [2]

  Przy hulance i przy winie — w wersji po 1919 r.: „która w całej Polsce słynie”. [przypis edytorski]

  [3]

  piękny Maj — w innej wersji: „Trzeci Maj!” [przypis edytorski]

  [4]

  Nierząd braci naszych cisnął, / Gnuśność w ręku króla spała — tekst tej strofy uznano za niesprawiedliwie traktujący króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; po 1919 r. pierwszą strofę pieśni zmieniono, a dwie dalsze zastąpiono innym tekstem. [przypis edytorski]

  Close
  Please wait...