Spis treści

  1. Historia: 1
  2. Polak: 1
  3. Polska: 1
  4. Zabawa: 1

  Rajnold SuchodolskiTrzeci maj Litwina[1]

  1

  Polak, ZabawaWitaj, majowa jutrzenko,

  Świeć naszej polskiej kraine,

  Uczcimy ciebie piosenką,

  Przy hulance i przy winie[2].

  5

  Witaj Maj! piękny Maj[3]!

  U Polaków błogi raj!

  Polska, HistoriaNierząd braci naszych cisnął,

  Gnuśność w ręku króla spała[4],

  А wtem Trzeci Maj zabłysnął

  10

  I nasza Polska powstała.

  Wiwat Maj! piękny Maj,

  Wiwat wielki Kołłątaj!

  Ale chytrości gadzina

  Мłot swój na nas zgotowała,

  15

  Z piekła rodem Katarzyna

  Moskalami kraj zalała.

  Chociaż kwitł piękny Maj,

  Rozszarpano biedny kraj.

  Przypisy

  [1]

  Trzeci maj Litwina — Jest to najsłynniejsza z pieśni opiewających Konstytucję Trzeciego Maja 1791 roku. Powstała w kwietniu 1831 roku z okazji czterdziestej rocznicy uchwalenia konstytucji, podczas powstania listopadowego, którego uczestnikiem był autor tekstu, pochodzący z Litwy (stąd tytuł) Rajnold Suchodolski; melodia, do której wykonywano utwór, najprawdopodobniej autorstwa Chopina, była już wówczas powszechnie znana. Inne tytuły, pod jakimi znana jest pieśń, to: Śpiew, Mazurek Trzeciego Maja, Witaj, mаjowa jutrzenko. Po odzyskaniu niepodległości 3 maja stał się świętem narodowym, podczas obchodów którego pieśń ta towarzyszyła podnoszeniu flagi państwowej na Placu Zamkowym w Warszawie. W 1919 roku wprowadzono do obiegu tekst zmieniony ręką Adama Kompfa, poety poznańskiego, prawdopodobnie na zamówienie władz. Zmiany sygnalizujemy w przypisach. [przypis edytorski]

  [2]

  Przy hulance i przy winie — w wersji po 1919 r.: „która w całej Polsce słynie”. [przypis edytorski]

  [3]

  piękny Maj — w innej wersji: „Trzeci Maj!” [przypis edytorski]

  [4]

  Nierząd braci naszych cisnął, / Gnuśność w ręku króla spała — tekst tej strofy uznano za niesprawiedliwie traktujący króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; po 1919 r. pierwszą strofę pieśni zmieniono, a dwie dalsze zastąpiono innym tekstem. [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…