Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

Spis treści

  1. Chleb: 1
  2. Obyczaje: 1
  3. Ojciec: 1
  4. Polak: 1
  5. Wspomnienia: 1

  Wacław Rolicz-LiederDo Stefana George[1]

  posyłając opłatek

  1

  Obyczaje, Chleb, Wspomnienia, Polak, OjciecJest w kraju moim zwyczaj, że w dzień wigilijny,

  Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

  Ludzie gniazda spólnego łamią chleb biblijny,

  Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

  5

  Kiedy ojciec z talerza podnosi chleb biały,

  Zbierając w krąg domowych, na ten rozkaz niemy

  Wszyscy się podnosimy, i duży, i mały,

  Wszyscy się obręczamy[2] i wszyscy płaczemy.

  Bo w tej patriarchalnej, uroczystej chwili

  10

  Przeróżne wsteczne[3] rzeczy wspominamy sobie,

  Myślimy o tych, którzy niegdyś z nami byli,

  A dzisiaj, jak dzieciństwo nasze, leżą w grobie.

  Posyłam ci ułamek rodzinnego chleba,

  O ty, który mi jesteś bratem i czymś więcej!

  15

  A w chlebie tym uczucia tyle, ile trzeba,

  Aby ludzie ze ziemi byli wniebowzięci.

  Obręczam cię, pieśniarzu! gdy w wieczór gwiazdkowy

  Będziesz chleb ten spożywał, zwróć głowę w me strony,

  A może będziesz słyszeć mógł mój głos echowy,

  20

  Dolatujący do cię, mimo gór korony.

  Usłysz w onej godzinie duszy mej wołanie,

  A jeśli wiosła będą pluskały po Renie,

  Niechaj ci się wydaje, że mej myśli łkanie

  Do uszu twoich płynie w wigilijnym trenie.

  Przypisy

  [1]

  Stefan George (1868–1933) — poeta i filozof; tworzył poezję melodyjną, symboliczną, odwoływał się do koncepcji Nietzschego i Schopenhauera, czerpał z tradycji romantycznej oraz kultury staroż. Grecji; hołdował ideom czystej poezji i sztuki dla sztuki, poszukując jednocześnie wyrazu „ducha narodu niemieckiego”; w pewnym okresie niezwykle wpływowy artystycznie i znany, na przełomie wieków skupił wokół siebie grupę młodych twórców i estetów, wyłącznie mężczyzn (tzw. George Kreis); bliski przyjaciel Wacława Liedera; obaj poeci tłumaczyli wzajemnie swoje wiersze. [przypis redakcyjny]

  [2]

  obręczać się — obejmować się. [przypis redakcyjny]

  [3]

  wsteczny — tu: miniony, przeszły. [przypis redakcyjny]

  Close
  Please wait...