Chcemy, aby każde dziecko w Polsce miało wygodny i bezpłatny dostęp do lektur szkolnych - zróbmy to razem! Wspieraj Wolne Lektury stałą wpłatą

Dorzucam się!
Tym razem nie pomogę
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

Spis treści

  1. Polska: 1

  Piękna nasza Polska cała…

  1
  PolskaPiękna nasza Polska cała,
  Piękna, żyzna i niemała,
  Wiele krain, wiele ludów,
  Wiele stolic, wiele cudów,
  5
  Lecz najmilsze i najzdrowsze
  Przecie, człeku, jest Mazowsze.
  Bo gdzie takie cudne stroje
  I śpiewanki, i dziewoje?
  Kto w podkówki tak wykrzesze?
  10
  Komu miłe tak pielesze,
  Jak ojczyste Mazurowi?
  Niechaj cała Polska powie[1]!
  Mówią, że tam na Podolu[2]
  Rośnie żyto bez kąkolu;
  15
  Ale u nas dary boże
  Płyną Wisłą aż za morze,
  Przyśpiewują se flisaki,
  A grosz ma człek jaki taki.
  Gdzieś za światem Dniepr tam płynie,
  20
  Sławne konie w Ukrainie;
  Ale kto jak Mazur właśnie,
  Jadąc, z konia biczem trzaśnie!
  Kiedy jedzie do Warsęgi[3],
  Mówią wszyscy: Mazur tęgi!
  25
  Tęgi Mazur wej w pokoju!
  Lecz się przyda i do boju,
  Znane w Polsce kosyniery,
  I do boju Mazur szczery.
  Gdy do kosy się przyłoży
  30
  Tnie Moskala jak gniew Boży[4].

  Przypisy

  [1]

  powie — pierwotnie, sądząc po rymie ze słowem: „Mazurowi”, wyraz ten miał zapewne daw. formę z è (tzw. e pochylonym). [przypis edytorski]

  [2]

  Mówią, że tam na Podolu — w innej wersji strofę tę poprzedza następująca: „Poza Niemnem puszcza sroga,/ A na Rusi błotna droga,/ Góral zbytnie podkasały,/ A Odraki lód zniemczały;/ A więc nasza, nasza góra,/ Nie masz w świecie nad Mazura!”. [przypis edytorski]

  [3]

  Warsęgi — Warszawy; autor, będąc miłośnikiem folkloru, używa tu formy gwarową. [przypis edytorski]

  [4]

  Tnie Moskala jak gniew Boży — po tej strofie w innych wersjach występuje jeszcze jedna: „Dana, dana, dana, dana,/ Za Ojczyznę miła rana!/ Prędzej zginą rzeki, góry,/ Niźli Polska i Mazury!/ Bies cię porwie, Mikołaju/ A swoboda będzie w kraju”. Wspomniany tu Mikołaj to oczywiście car Rosji, Mikołaj I Romanow (1796–1855). [przypis edytorski]

  Zamknij
  Proszę czekać…
  x