TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

Spis treści

  1. Bóg: 1
  2. Emigrant: 1
  3. Grzech: 1
  4. Kara: 1
  5. Król: 1
  6. Kwiaty: 1
  7. Miasto: 1 2
  8. Potwór: 1
  9. Wygnanie: 1
  10. Żałoba: 1

  Julisz SłowackiParyż

  1

  Miasto, PotwórPatrz! przy zachodzie, jak z Sekwany łona

  Powstają gmachy połamanym składem,

  Jak jedne drugim wchodzą na ramiona,

  Gdzieniegdzie ulic przeświecone śladem.

  5

  Gmachy skręconym wydają się gadem,

  Zębatą dachów łuską się najeża.

  A tam — czy żądło oślinione jadem?

  Czy słońca promień? czy spisa rycerza?

  Wysoko — strzela blaskiem ozłocona wieża.

  10

  Miasto, Grzech, Kara, BógNowa Sodomo[1]! pośród twych kamieni

  Mnoży się zbrodnia bezwstydna widomie[2]

  I kiedyś na cię spadnie deszcz płomieni,

  Lecz nie deszcz boży, nie zamknięty w gromie,

  Sto dział go poszle[3]… A na każdym domie[4]

  15

  Kula wyryje straszny wyrok Boga;

  Kula te mury przepali, przełomie[5],

  I wielka na cię spadnie kiedyś trwoga,

  I większa jeszcze rozpacz — bo to kula wroga…

  I już nad miastem wisi ta dział chmura,

  20

  Dlatego ludu zasępione tłumy,

  Dlatego ciemność ulic tak ponura,

  Przeczuciem nieszczęść zbłąkane rozumy;

  Bez echa kona słowo próżnej dumy,

  O wrogach ciągłe toczą się rozmowy…

  25

  A straż ich przednia, już północne dżumy

  Obrońców ludu pozwiewały głowy,

  I po ulicach ciągły brzmi dzwon pogrzebowy.

  Czy wrócą czasy tych świętych tajemnic,

  Kiedy tu ludzie zbytkiem życia wściekli,

  30

  Jedni pod katem, drudzy w głębi ciemnic,

  Inni ponurzy, bladzi, krwią ociekli,

  Co kiedy śmieli pomyśleć — wyrzekli?

  Lud cały kona, katy i obrońce[6],

  Dnia im nie stało[7], aby się wysiekli;

  35

  I przeczuwając krwawej zorzy końce,

  Jak Jozue wołali: Dnia trzeba — stój, słońce!

  I nie stanęło — pomarli — przedwcześnie,

  Lecz zostawili pamiątki po sobie:

  Kraj po rozlewie krwi tonący we śnie

  40

  I lud, nie po nich ubrany w żałobie,

  Krwi trójcę w jednej wcieloną osobie[8].

  Ten jak rodyjski posąg świecznik trzyma

  I jedną nogę wsparł na martwych grobie,

  Drugą na zamku królów… Gdzie oczyma

  45

  Sięgnął — tam wnet i ręką dostawał olbrzyma.

  A kiedy posąg walił się z podstawy,

  Tysiące ludu sławą się dzieliło,

  Każdy się okrył łachmanem tej sławy,

  Każdemu było dosyć — nadto było…

  50

  Marzą o dawnej sławie nad mogiłą

  I pod kolumną spiżu wszyscy posną[9];

  Choć cięcie kata głowę z niej strąciło,

  Choć na niej może jak na gruzach z wiosną

  Chwasty i z lilijami Burbonów porosną.

  55

  Emigrant, WygnanieTu dzisiaj Polak błąka się wygnany,

  W nędzy — i brat już nie pomaga bratu.

  Wierzby płaczące na brzegach Sekwany

  Smutne są dla nas jak wierzby Eufratu.

  I całej nędzy nie wyjawię światu…

  60

  Twarze z marmuru — serca marmurowe,

  Drzewo nadziei bez liścia i kwiatu

  Schnie, gdy wygnaniec złożył pod nim głowę,

  Jak nad prorokiem Judy schło drzewo figowe.

  Z dala od miasta szukajmy napisów,

  65

  Gdzie wielki cmentarz zalega na górze[10].

  O! jak tu smutno, kędy wśród cyprysów

  Pobladłe w cieniu chowają się róże.

  A pod stopami — dalej — miasto w chmurze

  Topi się we mgłach gasnących opalu…

  70

  Żałoba, KwiatyA dla żałobnych rodzin przy tym murze

  Przedają wianki z płótna lub z perkalu,

  Aby dłużej świadczyły o kupionym żalu.

  Patrz znów w mgłę miejską — oto wież ostatki,

  Gotyckim kunsztem ukształcona ściana[11];

  75

  Rzekłbyś — że zmarła matka twojej matki,

  W czarne, brabanckie korónki ubrana,

  Z chmur się wychyla jak duch Ossyjana…

  Ludzi nie dojrzysz… Lecz nad mgłami fali

  Stoją posągi (gdzie płynie Sekwana)[12],

  80

  Jakby się w Styksu łodzi zatrzymali

  Przed piekła bramami we mgłach stoją biali…

  KrólTam gmachy Luwru, gdzie tron Baltazara,

  A na nim siedział wyrobnik umarły…

  Przez dnie lipcowe panowała mara,

  85

  U nóg jej ludzie snuli się jak karły;

  Bo nad nią cienie śmierci rozpostarły

  Wielkość olbrzymią — był to król narodu.

  I aksamity krew mu z czoła starły,

  Lecz jego dzieci umierały z głodu,

  90

  Zaczął dynastią trupów, był ostatnim z rodu[13].

  Przypisy

  [1]

  Sodoma — wg Biblii miasto, które wraz z drugim, Gomorą, zostało unicestwione z powodu nieposłuszeństwa wobec Boga, rozpusty, pychy i nieprzestrzegania prawa przez jej mieszkańców, spośród których nie udało się znaleźć nawet dziesięciu sprawiedliwych; aniołowie boży ocalili jedynie Lota i jego córki. [przypis edytorski]

  [2]

  widomie (daw.) — dziś popr.: widocznie; w sposób dostrzegalny. [przypis edytorski]

  [3]

  poszle — dziś popr.: pośle. [przypis edytorski]

  [4]

  domie — dziś popr. forma Ms lp: domu. [przypis edytorski]

  [5]

  przełomie — dziś popr. przełamie. [przypis edytorski]

  [6]

  obrońce — dziś popr. M. lm: obrońcy. [przypis edytorski]

  [7]

  dnia (…) nie stało — brakuje dnia. [przypis edytorski]

  [8]

  Krwi trójcę w jednej wcieloną osobie — Napoleon. [przypis autorski]

  [9]

  I pod kolumną spiżu wszyscy posną — Kolumna Vendôme. [przypis autorski]

  [10]

  Gdzie wielki cmentarz zalega na górze — Cmentarz Père la Chaise. [przypis autorski]

  [11]

  Gotyckim kunsztem ukształcona ściana — Kościół katedralny Notre-Dame. [przypis autorski]

  [12]

  Stoją posągi gdzie płynie Sekwana — Most Zgody albo Ludwika XVI z białymi posągami. [przypis autorski]

  [13]

  Zaczął dynastią trupów, był ostatnim z rodu — Po wzięciu Luwru na królewskim tronie lud położył trupa. [przypis autorski]

  Close
  Please wait...