Zapraszamy na praktyki!

Szukasz praktyk studenckich? Interesujesz się literaturą, doskonale znasz zasady interpunkcji i ortografii języka polskiego? A może na dodatek lubisz pisać? Zdobądź doświadczenie w najpopularniejszej bibliotece cyfrowej Wolne Lektury! Zapraszamy na praktyki studenckie!

Dla kogo?

Dla studentów i studentek filologii polskiej, edytorstwa, bibliotekoznawstwa itd.

Czym się będziesz zajmować?

Praktykantów i praktykantki zaprosimy do działań na platformie redakcyjnej biblioteki cyfrowej Wolne Lektury. W ich trakcie przybliżymy specyfikę pracy w takim serwisie i funkcjonowanie organizacji pozarządowej. Zadania będą obejmowały przygotowanie publikacji cyfrowych (praca z kodem WL-XML, korekta, uwspółcześnienia tekstów, oznaczanie motywów), przygotowanie tekstów/not o publikowanych przez nas utworach, tworzenie treści do mediów społecznościowych i pomoc przy bieżących pracach redakcji.

Praktyki będą mieć charakter zdalny lub hybrydowy (biuro fundacji znajduje się w centrum Warszawy).

Czego wymagamy od kandydatek i kandydatów?

- dobrej samoorganizacji pracy i motywacji do wykonywania powierzonych zadań,
- zrozumienia i nastawienia, że praktyki odbędą się w dużej mierze lub całkowicie online,
- dobrego łącza internetowego i możliwości odbywania spotkań audio-wideo na kanałach fundacji Nowoczesna Polska lub przez Skype’a,
- dobrej znajomości języka polskiego, zainteresowania literaturą i procesem wydawniczym,
- umiejętności tworzenia krótkich tekstów dotyczących literatury,
- podstawowej znajomości mediów społecznościowych (Facebook, Instagram).

Uwaga! W formularzu prosimy o wskazanie preferowanego terminu odbycia praktyk, ale wszystkie terminy będą ustalane indywidualnie. Dołożymy starań, aby zrealizować praktykę w preferowanym terminie, jednak zastrzegamy sobie prawo do zaproponowania innego, aby zarówno praca Opiekunów, jak i Praktykantów były dobrze zorganizowane.

Praktyki są bezpłatne. Podpisanie dokumentów wymaganych przez uczelnię zostanie przeprowadzona drogą korespondencyjną lub podczas osobistego spotkania w biurze fundacji w Warszawie.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym przez Fundację Nowoczesna Polska (administratora danych) z siedzibą w Warszawie (00-514) przy ul. Marszałkowskiej 84/92 lok. 125 na potrzeby organizacji rekrutacji na praktyki. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że mam prawo wglądu w treść swoich danych i możliwość ich poprawiania oraz że ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia.