5286 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Z naszej bajki

Współcześnie za bajkę tradycyjną uważa się opracowania literackie, w szczególności XVIII­- i XIX­-wieczne opracowania braci Grimm i Hansa Christiana Andersena, najczęściej w postaci niedoskonałych, wielkonakładowych adaptacji. Bajka w kulturze popularnej, w szczególności w komercyjnej kulturze masowej, funkcjonuje pod silnym wpływem anglosaskim. Podobnie jak w innych dziedzinach „sztuki ludowej”, przeciętny odbiorca ma stereotypową wiedzę opartą na opracowaniach i stylizacjach, nierzadko zaprzeczających charakterowi oryginału. Słabo poznaną tradycję polskiej bajki ludowej chcemy upowszechnić poprzez odwołanie się do źródeł archiwalnych oraz bezpośredni kontakt z oralną kulturą tradycyjną.

Spuścizna polskiej kultury tradycyjnej została w dużym stopniu zapomniana, co uważamy za ogromną stratę dla kultury narodowej. Działania entuzjastów i akademików starających się dokumentować skarby folkloru, niestety, rzadko kiedy przebijają się do społecznej świadomości. W ramach tego projektu chcemy wykorzystać ogromną popularność biblioteki Wolne Lektury do przywrócenia polskiej bajce należnego jej miejsca w domu i szkole, umożliwić kontakt masowej publiczności z depozytariuszami kultury tradycyjnej oraz wzmocnić tożsamość - dumę z uczestnictwa w kulturze lokalnej.

Działania projektowe obejmą:

  • przeprowadzenie kwerendy źródeł i archiwów,
  • stworzenie listy bajek, które mogą wejść w skład kolekcji,
  • przygotowanie standardów opracowania etnograficznego bajek źródłowych oraz standardów stylistycznych i merytorycznych uwspółcześnienia bajek,
  • pozyskanie prawa do nagrań bajek w oryginalnej postaci gwarowej dokonanej przez przedstawiciela kultury tradycyjnej lub współczesnego twórcę ludowego.

Ponadto przeprowadzimy prace programistyczne na stronie biblioteki, dzięki którym ułatwimy naszym czytelnikom przeszukiwanie dostępnych tam zasobów.

Nad merytoryczną stroną projektu czuwa zespół redakcyjny, w skład którego weszli prof. Joanna Papuzińska, dr hab. Katarzyna Smyk, Antoni Beksiak oraz Jarosław Lipszyc.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zamknij

* Ładowanie