X
Wesprzyj!
Pomóż uwolnić książkę!Ajschylos - Prometeusz skowany
zebrane: 100,00 złpotrzebujemy: 640,69 złdo końca zbiórki:
Pomóż uwolnić książkę!

5302 darmowe utwory do których masz prawo

Język
Wesprzyj działalność Nowoczesnej Polski

Zespół

Paulina Choromańska – koordynatorka projektu i redaktorka techniczna, koordynatorka wolontariatu i programu praktyk. Absolwentka specjalizacji edytorskiej na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Wcześniej prowadziła prace badawcze i zajmowała się bieżącą dokumentacją teatralną w Pracowni Dokumentacji Teatru w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

Jan Szejko – programista, zajmuje się wszelkimi technicznymi kwestiami, od konfiguracji serwera przez bazę danych i generowanie ebooków do frontendu. Absolwent informatyki i matematyki na UW.

Dorota A. Kowalska – redaktorka literacka, językoznawca, polonistka i slawistka, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Polszczyzny Kresowej IJP PAN, gdzie zajmuje się historią i współczesnością języka polskiego na Ukrainie. Hobbystycznie śpiewa archaiczne pieśni ukraińskie i rosyjskie, cyklistka.

Paweł Kozioł – redaktor literacki. Ur. 1979, doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w literaturze dawnej, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dulwich College w Londynie. Poeta, krytyk literacki, stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010).

Aleksandra Sekuła – historyczka literatury, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Zawodowo i naukowo zajmuje się polskim romantyzmem, historią idei i teorią kultury.

Wojciech Kotwica - redaktor techniczny i merytoryczny; absolwent Politechniki Krakowskiej, tłumacz Projektu Tłumaczenia Manuali, tłumacz podręcznika Gawk: Effective AWK Programming. W latach 2001-2007 tłumacz i koordynator zespołu tłumaczeń witryny Projektu GNU; współtłumacz książki Wolna kultura. Od 2012 roku współpracownik projektu Wolne Lektury. Interesuje się historią starożytną, literaturą piękną i popularnonaukową.

Aleksandra Kopeć - redaktorka techniczna, studentka filologii polskiej i absolwentka studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo skupia się na literaturze i kulturze przełomu XIX i XX wieku, zajmuje się również językoznawstwem kognitywnym. Hobbystycznie patrzy w gwiazdy, interesuje się literaturą i kinem science-fiction.

Zamknij

* Ładowanie