X
Wesprzyj!
Pomóż uwolnić książkę!Tadeusz Boy-Żeleński - Krótkie spięcia
potrzebujemy: 2171,50 złdo końca zbiórki:
Pomóż uwolnić książkę!

4439 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy redakcji źródła

Według kwalifikatora: wszystkie | grecki

Według języka: wszystkie | polski


Znaleziono 29 przypisów.

χατ' έξοχήν (gr.) — nadzwyczajnie, przede wszystkim.

Xawery Dunikowski (1875–1964) — rzeźbiarz, autor wielu pomników, wykładowca m.in. krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; więzień Auschwitz. Mówiąc o nim jako o strzelcu, Boy nawiązuje do aresztowania Dunikowskiego w 1905 za postrzelenie podczas sprzeczki malarza Wacława Pawliszaka. [przypis edytorski]

Xenil — dziś popr.: Genil, rzeka, nad którą leży Grenada; lewy dopływ Gwadalkiwiru.

xeres — sherry, rodzaj wzmocnionego wina hiszpańskiego.

xiążęcy — dziś popr. pisownia: książęcy.

xiążę — dziś popr. pisownia: książę.

xiążę — dziś popr. pisownia: książę; xiążęciu — dziś częściej: księciu.

xiążę olszańskie — dziś popr.: książę olszański; popr. forma B. lp: księcia olszańskiego.

xiążęta żmudzkie i trockie — dziś popr.: książęta żmudzcy i troccy.

xiężyc — dziś popr. pisownia: księżyc.

XII — w wydaniu źródłowym prawdopodobnie błędna numeracja rozdziałów — po rozdziale X następuje rozdział XII.

X. — skrót od daw. pisowni imienia: Xawera.

XV rozdział „Belizariusza” (…) „Setos” — filozoficzno-polityczna powieść Marmontela Belizariusz (1767) cieszyła się wówczas dużym rozgłosem, zwłaszcza poruszający zagadnienie tolerancji rozdział XV; Setos (1731): powieść filozoficzna księdza Terrasson.

Zamknij

* Ładowanie