5296 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Epika,
motyw: Obowiązek

  • Epika X
  • Obowiązek X
  1. Tadeusz Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną

  2. Tadeusz Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną

  3. Tadeusz Boy-Żeleński, Słowa cienkie i grube

  4. Charles Dickens, Dawid Copperfield, Dawid Copperfield, tom pierwszy

  5. Antonina Domańska, Paziowie króla Zygmunta

Rodzaj: Epika

Brak opisu.

Motyw: Obowiązek

Obowiązki wyznaczane są przede wszystkim przez różne instytucje społeczne, (takie jak rodzina, szkoła, ojczyzna, naród) oraz funkcje pełnione przez jednostkę w społeczeństwie (z tego powodu z motywem łączą się inne, takie jak: urzędnik, żołnierz, obywatel czy lekarz).

Zamknij

* Ładowanie