5295 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Motyw: Rozpacz,
motyw: Miłość

  1. Charles Dickens, Dawid Copperfield, Dawid Copperfield, tom drugi

  2. Alfred de Musset, Kaprys

  3. William Shakespeare (Szekspir), Romeo i Julia

  4. Sofokles, Antygona

Motyw: Rozpacz

Rozpacz jest stanem skrajnej utraty nadziei i poczucia sensu, momentem postawienia na krawędzi, wyczerpania wszelkich sił życiowych. Może wiązać się z żałobą, ostatecznym rozczarowaniem i niekiedy (jak np. w przypadku Wertera z powieści Goethego) prowadzić do samobójstwa.

Motyw: Miłość

Motyw ten posiada również swe bardziej specyficzne wcielenia. Tym zaś, najbardziej ogólnym, zaznaczamy najogólniejsze wypowiedzi, czym jest miłość (która przecież, jak wiadomo, nie jedno ma imię). Uwzględniamy też charakterystyczne lub/i ciekawe sytuacje, w których uczucie to ujawnia się.

Zamknij

* Ładowanie