5286 darmowych utworów do których masz prawo

Język

    Zobacz też:

    Informacje o utworze

    Epoka: Modernizm

    Czas
    1880-1900 r.
    Najwybitniejsi twórcy
    europejscy: Ch. Baudelaire, J. A. Rimbauld, P. Verlaine, S. Mallarme, O. Wilde, A. Strindberg, R. M. Rilke, A. Błok, A. Czechow, M. Maeterlinck, H. Ibsen, G. B. Shaw; polscy: S. Wyspiański, G. Zapolska, S. Przybyszewski ...

    Rodzaj: Epika

    Gatunek: Nowela

    Najważniejsi twórcy
    G. Boccaccio, M. Cervantes, E. A. Poe, G. Maupassant, A. P. Czechow, H. Sienkiewicz, B. Prus, E. Orzeszkowa, M. Konopnicka, S. Żeromski, J. Iwaszkiewicz, Z. Nałkowska, T. Borowski, J. Andrzejewski, M. Nowakowski, I. Iredyński

    Krótki utwór epicki, charakteryzujący ...

    Autor: Władysław Orkan

    Ur.
    27 listopada 1875 r. w Porębie Wielkiej pod Limanową
    Zm.
    4 maja 1930 r. w Krakowie
    Najważniejsze dzieła:
    Nad grobem Matki (1896), Przygrywka (1896), Nad urwiskiem (1900), Komornicy (1900), Skapany świat (a. Pomsta; 1903), Z tej smutnej ziemi (1903 ...
    Źródłowy plik XML
    Miksuj treść utworu
    Zamknij

    * Ładowanie