GET /api/books/sen-nocy-letniej/fragments/1290177067034-1906531136/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept, Authorization

{
  "book": {
    "kind": "Dramat",
    "full_sort_key": "shakespeare szekspir william$sen nocy letniej$1940",
    "title": "Sen nocy letniej",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sen-nocy-letniej/",
    "cover_color": "#8ca629",
    "author": "William Shakespeare (Szekspir)",
    "cover": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover/sen-nocy-letniej.jpg",
    "epoch": "Renesans",
    "href": "https://wolnelektury.pl/api/books/sen-nocy-letniej/",
    "has_audio": false,
    "genre": "Dramat szekspirowski, Komedia",
    "simple_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/book/cover_api_thumb/sen-nocy-letniej_BJa7lHU.jpg",
    "slug": "sen-nocy-letniej",
    "cover_thumb": "https://wolnelektury.pl/media/cache/e1/1b/e11ba9a86583a6f1f87ac47b08917d6b.jpg",
    "liked": null
  },
  "anchor": "1290177067034-1906531136",
  "text": "<div class=\"kwestia\"><div class=\"stanza\"><div class=\"verse\">Czasem, na płowym morza siedząc brzegu,</div>\n<div class=\"verse\">Płynące nawy ścigałyśmy okiem,</div>\n<div class=\"verse\">Śmiech nas brał, patrząc na ciężarne żagle,</div>\n<div class=\"verse\">Wydęte tchnieniem rozpustnych wietrzyków;</div>\n<div class=\"verse\">A ona, pięknym swym płynącym chodem</div>\n<div class=\"verse\">(W łonie nosiła wtedy moje chłopię),</div>\n<div class=\"verse\">Po złotym piasku wybrzeża żeglując,</div>\n<div class=\"verse\">Naśladowała chyżej nawy podróż,</div>\n<div class=\"verse\">I niosła, niby z powrotem, drobnostki</div>\n<div class=\"verse\">Jak drogi towar z dalekiej podróży.</div>\n</div></div>\n",
  "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sen-nocy-letniej.html#m1290177067034-1906531136",
  "themes": [
    {
      "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/smiech/",
      "href": "https://wolnelektury.pl/api/themes/smiech/",
      "name": "Śmiech",
      "slug": "smiech"
    },
    {
      "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zabawa/",
      "href": "https://wolnelektury.pl/api/themes/zabawa/",
      "name": "Zabawa",
      "slug": "zabawa"
    }
  ]
}