GET /api/themes/zabawa/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Zabawa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zabawa/",
    "sort_key": "zabawa",
    "description": "<p>\r\nHasłem tym sygnujemy fragmenty będące opisami zabaw, jakim oddają się bohaterowie literaccy, a także wypowiedzi na temat tego, czemu służy zabawa jako taka i jakie jest jej znaczenie w ludzkim życiu.<br>\r\n\r\n</p>"
}