5295 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Liryka,
motyw: Prorok

  • Liryka X
  1. Bolesław Leśmian, Napój cienisty, W nicość śniąca się droga (cykl), Eliasz

Rodzaj: Liryka

Brak opisu.

Motyw: Prorok

Jest to osoba głosząca proroctwa. Zazwyczaj proroczą wizję zsyła prorokowi bóstwo, co sankcjonuje prawo proroków do formułowania moralnych pouczeń. Najsłynniejsi prorocy to: Izajasz, Jeremiasz, Jan Chrzciciel, Kasandra, a spośród czysto literackich bohaterów wymienić jeszcze należy księdza Piotra z Dziadów Mickiewicza.

Zamknij

* Ładowanie