5296 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Epika,
motyw: Wizja

  • Epika X
  1. George Gordon Byron, Giaur

  2. Joseph Conrad, Lord Jim

  3. Joseph Conrad, Lord Jim

  4. Joseph Conrad, Lord Jim

  5. Seweryn Goszczyński, Król zamczyska

  6. Seweryn Goszczyński, Król zamczyska

Rodzaj: Epika

Brak opisu.

Motyw: Wizja

Pod hasłem tym zbieramy zarówno fragmenty, w których deklarowana jest lub uzasadniana wiara w możliwość dostąpienia wizji, jak również konkretne opisy samych wizji. Jako wizję rozumiemy doznanie we śnie lub na jawie pewnego rodzaju syntetycznego obrazu rzeczywistości, który staje się następnie podstawą wiedzy i może kierunkować działania ludzkie (zob. też prorok, proroctwo). Warto zaznaczyć, że od przywódcy oczekuje się również, żeby posiadał wizję (niekoniecznie pochodzącą ze źródeł nadprzyrodzonych) — dotyczącą sprawowania przez siebie rządów i celów. które zamierza osiągnąć kierując społecznością ludzką.

Zamknij

* Ładowanie