5286 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Epika,
motyw: Służalczość

  • Epika X
  1. Louis Gallet, Kapitan Czart. Przygody Cyrana de Bergerac

  2. Janusz Korczak, Koszałki Opałki

Rodzaj: Epika

Brak opisu.

Motyw: Służalczość

Motyw ma opisywać postawę np. urzędników carskich, płaszczących się przed wyższymi i pogardzających niższymi rangą. Sam motyw urzędnika jest neutralny i nie opisuje moralnego aspektu funkcjonowania człowieka w systemie despotyzmu. Przeglądając uważnie Dziady dostrzeżemy, że jest to wielce złożona postawa, właściwa zarówno Senatorowi, jak Doktorowi i na jej określenie nie wystarczy np. pochlebstwo (ciekawe, że uczestniczy w tych dialogach Lokaj, a więc sługa, który jest mniej służalczy niż występujący w tych scenach panowie).

Zamknij

* Ładowanie