5297 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Epika,
motyw: Koniec świata

  • Epika X
  1. Tadeusz Boy-Żeleński, Flirt z Melpomeną

  2. Zygmunt Krasiński, Listy wybrane

  3. Zygmunt Krasiński, Listy wybrane

  4. Zygmunt Krasiński, Listy wybrane

  5. Franciszek Mirandola, Tropy, Cel

  6. Michel de Montaigne, Próby, Próby. Księga trzecia

Rodzaj: Epika

Brak opisu.

Motyw: Koniec świata

Istnieją liczne wyobrażenia apokaliptyczne, przewidywania dotyczące tego, w jaki sposób będzie wyglądał finał naszej egzystencji na ziemi (od Objawienia św. Jana do wiersza Miłosza W dniu końca świata). Związane są z tym niekiedy pouczenia moralne, wezwania do nawrócenia i poprawy postępowania. Roztaczający taką wizję, formułuje często jednocześnie poglądy na temat kondycji ludzkiej i przeznaczenia, oceny historii itp. Niekiedy świat jest opisywany jako pozostający już teraz w agonalnym stanie — obie wielkie rewolucje europejskie (francuska i rosyjska) oraz Wiosna Ludów były określane jako nieomylny początek końca świata.

Zamknij

* Ładowanie