5286 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Rodzaj: Epika,
motyw: Bezdomność

  • Epika X
  1. Charles Dickens, Dawid Copperfield, Dawid Copperfield, tom pierwszy

  2. Bolesław Leśmian, Klechdy polskie, Podlasiak

  3. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, Chłopi, Część pierwsza - Jesień

  4. Henryk Sienkiewicz, Latarnik

Rodzaj: Epika

Brak opisu.

Motyw: Bezdomność

Jest to temat pojemny. Możemy za pomocą tego hasła zaznaczać fragmenty opisujące rzeczywistą bezdomność — brak domu związany z biedą i egzystowaniem na marginesie społeczeństwa, niejako poza jego podstawowymi strukturami (dotyczy to np. Agaty w Chłopach Reymonta). Z drugiej strony można rzecz potraktować metaforycznie i odnieść się do właściwego np. emigrantom i charakterystycznego dla literatury romantyzmu poczucia wykorzenienia (bycia wędrowcem, włóczęgą, osobą, której życie staje się wędrówką, najczęściej wbrew woli). W jeszcze innym znaczeniu pojawia się bezdomność w odniesieniu do bohaterów powieści Żeromskiego, Ludzie bezdomni: jest tu ona ideowym wyborem (ci, którzy pracują dla ogółu, nie mogą zająć się budowaniem swego małego, prywatnego szczęściadomu).

Zamknij

* Ładowanie