5286 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Motyw: Zabobony,
motyw: Prorok

Motyw: Zabobony

Pod tym hasłem zbieramy rodzaj wierzeń, dla których trudno żywić jakikolwiek szacunek.

Motyw: Prorok

Jest to osoba głosząca proroctwa. Zazwyczaj proroczą wizję zsyła prorokowi bóstwo, co sankcjonuje prawo proroków do formułowania moralnych pouczeń. Najsłynniejsi prorocy to: Izajasz, Jeremiasz, Jan Chrzciciel, Kasandra, a spośród czysto literackich bohaterów wymienić jeszcze należy księdza Piotra z Dziadów Mickiewicza.

Zamknij

* Ładowanie