5295 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Motyw: Odwaga,
motyw: Żołnierz

  1. Bolesław Prus, Lalka, Lalka, tom pierwszy

  2. Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Ogniem i mieczem, tom drugi

  3. Henryk Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski

  4. Henryk Sienkiewicz, Potop, Potop, tom drugi

Motyw: Odwaga

Zwierzenia żołnierzy dowodzą, że osiąga się ją przez przezwyciężenie strachu. Warto pamiętać także o odwadze cywilnej, stanowiącej oznakę duchowej wolności.

Motyw: Żołnierz

Żołnierze są najważniejszymi (obok przywódców) aktorami wojen. Funkcja wiąże żołnierza ściśle z ideą państwa — ma za zadanie bronić jego terytorium lub zdobywać nowe, poszerzając granice kraju. Wśród wymaganych pozytywnych cech żołnierza wymienić można obowiązkowość, wierność i odwagę, jednakże charakter jego zajęcia (zabijanie wrogów, stosowanie zinstytucjonalizowanej przemocy) naraża go na aberrację w kierunku okrucieństwa i może prowadzić do uczestniczenia w popełnianiu zbrodni.

Zamknij

* Ładowanie