Misja Książka
x

4394 free readings you have right to

Language

Motif: Konflikt pokoleń,
motif: Dwór

  1. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, Nad Niemnem, tom trzeci

Motif: Konflikt pokoleń

No description.

Motif: Dwór

Chodzi tu przede wszystkim o dwór królewski i magnacki, który był miejscem edukacji młodzieży szlacheckiej, ale z czasem stał się też synonimem życia zepsutego i fałszywego (por. Życie dworskie Krasickiego). Dwór to również społeczność, skora do intryg, bo wyjątkowo narażona na pokusę władzy i zysku, rozdarta walką o pozycję w hierarchii i o łaskę władcy (tak przedstawiony motyw ten znajdziemy zarówno w satyrze Krasickiego, jak — choć o inny dwór tu już chodzi — w Dziadach Mickiewicza).

Close

* Loading