5296 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Epoka: Romantyzm,
gatunek: Powieść epistolarna

Wybrane utwory

Motywy i tematy

A

Anioł (2)

Artysta (2)

B

Bezpieczeństwo (1)

Bóg (5)

Brat (2)

Burza (2)

C

Chłop (4)

Choroba (1)

Ciało (1)

Cierpienie (5)

Córka (3)

D

Dom (2)

Dorosłość (1)

Drzewo (7)

Dzieciństwo (2)

Dziecko (10)

Dziewictwo (2)

F

Flirt (1)

G

Góra (3)

Grzech (1)

Gwiazda (1)

J

Jesień (2)

K

Klęska (2)

Kłamstwo (1)

Kobieta (21)

Kochanek (10)

Kochanek romantyczny (32)

Kondycja ludzka (19)

Konflikt (1)

Konflikt wewnętrzny (2)

Krew (1)

Ksiądz (3)

Książka (6)

Kwiaty (3)

L

Lato (1)

Lekarz (1)

List (1)

Literat (1)

Los (2)

Ł

Łzy (9)

M

Małżeństwo (3)

Marzenie (1)

Matka (8)

Mądrość (1)

Mąż (13)

Melancholia (4)

Mężczyzna (13)

Mieszczanin (3)

Miłość (17)

Miłość platoniczna (2)

Miłość romantyczna (23)

Miłość silniejsza niż śmierć (1)

Miłość tragiczna (10)

Młodość (2)

Muzyka (2)

N

Natura (4)

Nauka (1)

Niebezpieczeństwo (1)

Nuda (1)

O

Obowiązek (1)

Obrzędy (2)

Obyczaje (7)

Ogród (4)

Ojciec (1)

Opieka (1)

P

Pielgrzym (2)

Pieniądz (2)

Pijaństwo (1)

Pobożność (1)

Pocałunek (5)

Podróż (1)

Poezja (1)

Pogrzeb (2)

Pokusa (1)

Powstanie (1)

Pozycja społeczna (8)

Pożądanie (4)

Praca (4)

Próżność (2)

Przemiana (1)

Przemijanie (4)

Przyjaźń (10)

Przysięga (3)

Ptak (1)

R

Raj (2)

Religia (2)

Rodzina (5)

Rośliny (4)

Rozczarowanie (4)

Rozpacz (4)

Rozstanie (1)

S

Samobójstwo (12)

Samotnik (1)

Sen (1)

Serce (39)

Sielanka (1)

Siostra (2)

Skąpiec (1)

Sługa (3)

Starość (2)

Strach (1)

Syn (4)

Syn marnotrawny (1)

Szaleniec (4)

Szaleństwo (4)

Szczęście (13)

Szkoła (1)

Szlachcic (3)

Sztuka (4)

Ś

Śmiech (1)

Śmierć (11)

T

Taniec (1)

Theatrum mundi (1)

Trucizna (2)

U

Upadek (1)

Urzędnik (3)

V

Vanitas (1)

W

Wieś (1)

Więzienie (1)

Więzień (2)

Wino (1)

Władza (2)

Woda (5)

Wspomnienia (6)

Z

Zabawa (1)

Zaświaty (3)

Zazdrość (8)

Zbrodnia (5)

Zbrodniarz (2)

Ziemia (1)

Zima (2)

Ż

Żebrak (1)

Żona (13)

Życie snem (1)

Żywioły (1)

Epoka: Romantyzm

Czas
w Europie Wielka Rewolucja Francuska (1789-1799) — koniec '40 XIX w.; w Polsce 1822-1863 r.
Najwybitniejsi twórcy
M. Scott, G. Byron, J. W. Goethe, E. T. A. Hoffmann, V. Hugo, A. de Musset, G. Sand, A. Puszkin, M. Lermontow, E. A. Poe, A. Mickiewicz, A. Fredro, Z. Krasiński, J. Słowacki
Reprezentatywne gatunki
dramat romantyczny, ballada, poemat dygresyjny, poemat epicki, powieść fantastyczna

Nazwa epoki wywodzi się z pojęcia lingua romana (język ludów średniowiecznej Galii, przeciwstawiany lingua latina, językowi rzym. najeźdźców). Starofrancuskie romant oznaczało powieści rycerskie. Romantyzm był ostatnią wielką epoką kulturalną Europy. Charakterystyczne jest dla niej odrzucenie klasycznych kanonów, fragmentaryzm, forma otwarta, nawiązanie do Shakespeare'a, rehabilitacja średniowiecza i twórczości ludowej, kult natury, zaufanie do uczucia, wiary i intuicji, indywidualizm, bunt, niepokój, wyobraźnia twórcza, mesjanizm. Epokę poprzedziły tendencje sentymentalne i romantyczne nasilające się pod koniec XVII w. (preromantyzm — F. Schiller). W Polsce romantyzm rozpoczął się od polemiki klasyków z romantykami (1818) i wydania przez Adama Mickiewicza tomiku Ballady i romanse (1822).

Romantyzm w serwisie Lektury.Gazeta.pl
Romantyzm w Wikipedii

Gatunek: Powieść epistolarna

Najważniejsi twórcy
S. Richardson (Pamela, czyli cnota wynagrodzona), P. Ch. Laclos (Niebezpieczne związki), J. J. Rousseau (Julia, czyli Nowa Heloiza), J. W. von Goethe (Cierpienia młodego Wertera), F. Dostojewski (Biedni ludzie), B. Stocker (Dracula)

Zwana też „powieścią w listach", odmiana powieści, w której listy wymienianie między bohaterami pełnią funkcję nośnika narracji. Listy mogą się niekiedy przeplatać z fragmentami dzienników. Powieść epistolarna ukształtowała się w XVIII w. Gdy w XIX w. w literaturze pojawił się narrator wszechwiedzący, popularność tej formy zmalała, prawie zanikając.

Powieść epistolarna w Wikipedii
Zamknij

* Ładowanie