5286 darmowych utworów do których masz prawo

Język

Epoka: Modernizm,
gatunek: Opowiadanie

Wybrane utwory

Jonas Biliūnas

Įvairūs apsakymėliai

Joseph Conrad

Amy Foster

Młodość i inne opowiadania

Placówka postępu

Maksim Gorki

Więzienie

Antanas Kriščiukaitis-Aišbė

Kas teisybė - tai ne melas

Vincas Kudirka

Tautystės pamatas

Žvirbliai

Antoni Lange

Nowy Tarzan

W czwartym wymiarze

Franciszek Mirandola

Tropy

Icchok Lejb Perec

Opowiadania chasydzkie i ludowe

Vincas Pietaris

Lietuviai amžių glūdumuose

Stanisław Przybyszewski

De profundis

Šatrijos Ragana

Iš daktaro pasakojimų

Į šviesą

Władysław Stanisław Reymont

Lili

Przy robocie

Tomek Baran

Z pamiętnika

Szolem-Alejchem

Kasrylewka

Gabriela Zapolska

Menażeria ludzka

Žemaitė

Sodžiaus vaizdeliai

Motywy i tematy

A

Alkohol (3)

Anioł (2)

Antysemityzm (1)

Artysta (1)

B

Bezpieczeństwo (1)

Bieda (2)

Błądzenie (4)

Bogactwo (2)

Bóg (6)

Broń (3)

Buntownik (3)

C

Carpe Diem (1)

Chciwość (3)

Chleb (2)

Chłop (2)

Choroba (3)

Ciemność (2)

Cierpienie (1)

Cisza (2)

Córka (2)

Czary (1)

Czas (3)

Czyn (1)

D

Dar (1)

Diabeł (4)

Dobro (1)

Dom (2)

Duch (2)

Duma (1)

Dusza (4)

Dziecko (5)

Dźwięk (2)

E

Erotyzm (1)

F

Filozof (2)

Flirt (1)

G

Głos (2)

Głód (4)

Głupiec (1)

Głupota (1)

Grzech (2)

H

Handel (1)

Historia (4)

Honor (1)

I

Idealista (3)

Imię (2)

Interes (1)

J

Jedzenie (1)

Język (8)

K

Katastrofa (3)

Kłamstwo (5)

Kobieta (10)

Kobieta "upadła" (1)

Kolonializm (1)

Kondycja ludzka (13)

Konflikt wewnętrzny (1)

Koniec świata (1)

Krew (3)

Król (1)

Krzywda (1)

Książka (3)

Kuszenie (2)

L

Las (2)

Lekarz (1)

List (2)

Literat (1)

Los (4)

Ł

Łzy (2)

M

Małpa (3)

Małżeństwo (1)

Marzenie (1)

Maska (1)

Maszyna (1)

Matka (1)

Mąż (3)

Melancholia (1)

Mężczyzna (2)

Miasto (1)

Milczenie (1)

Miłosierdzie (4)

Miłość (8)

Miłość niespełniona (2)

Mizoginia (1)

Młodość (4)

Modlitwa (7)

Morze (4)

Muzyka (2)

N

Nadzieja (1)

Natura (5)

Nauczyciel (2)

Nauka (2)

Niebezpieczeństwo (2)

Nienawiść (1)

Niewola (3)

Noc (2)

Nuda (1)

O

Obcy (11)

Obowiązek (1)

Obraz świata (6)

Obyczaje (7)

Odrodzenie (2)

Ofiara (1)

Ogień (1)

Ojciec (3)

Oko (1)

Okręt (3)

Okrucieństwo (3)

Omen (2)

Oświadczyny (1)

P

Piekło (2)

Pieniądz (6)

Piękno (1)

Pijaństwo (1)

Pobożność (4)

Podróż (4)

Podstęp (2)

Poeta (1)

Poezja (1)

Pogrzeb (1)

Pokusa (1)

Polityka (1)

Pomoc (1)

Postęp (1)

Pozycja społeczna (1)

Pożar (1)

Praca (3)

Prawda (1)

Prawo (4)

Przemiana (1)

Przemoc (5)

Przestrzeń (1)

Przyroda nieożywiona (1)

Przysięga (2)

Przywódca (1)

Ptak (3)

Pustynia (2)

Pycha (2)

R

Radość (1)

Religia (4)

Rewolucja (3)

Rodzina (3)

Rozkosz (1)

Rozpacz (2)

Rozum (1)

Rzeka (1)

S

Samobójstwo (5)

Samotnik (2)

Samotność (5)

Sąsiad (1)

Seks (1)

Sen (3)

Serce (2)

Sierota (1)

Siła (1)

Siostra (1)

Skąpiec (3)

Słowo (9)

Sobowtór (2)

Sprawiedliwość (3)

Starość (2)

Strach (11)

Strój (7)

Sumienie (2)

Szaleństwo (4)

Szatan (2)

Szczęście (2)

Sztuka (4)

Ś

Ślub (1)

Śmiech (1)

Śmierć (17)

Światło (1)

Świątynia (1)

Święty (2)

T

Tajemnica (1)

Tchórzostwo (1)

Teatr (1)

Trup (5)

U

Ucieczka (4)

Uczeń (2)

Upiór (1)

Urzędnik (2)

W

Walka (5)

Walka klas (1)

Wiara (1)

Wiatr (1)

Wieczór (1)

Wierzenia (2)

Więzienie (2)

Wizja (1)

Władza (4)

Woda (4)

Wolność (2)

Wstyd (1)

Wzrok (2)

Z

Zamek (1)

Zapach (1)

Zaręczyny (1)

Zaświaty (1)

Zazdrość (2)

Zdrada (1)

Zdrowie (1)

Zemsta (2)

Ziemia (1)

Zima (1)

Zło (3)

Zmartwychwstanie (1)

Zwątpienie (1)

Zwierzęta (1)

Ż

Żałoba (2)

Żebrak (1)

Żona (2)

Życie snem (2)

Żyd (2)

Żywioły (1)

Epoka: Modernizm

Czas
1880-1900 r.
Najwybitniejsi twórcy
europejscy: Ch. Baudelaire, J. A. Rimbauld, P. Verlaine, S. Mallarme, O. Wilde, A. Strindberg, R. M. Rilke, A. Błok, A. Czechow, M. Maeterlinck, H. Ibsen, G. B. Shaw; polscy: S. Wyspiański, G. Zapolska, S. Przybyszewski, W. Reymont, S. Żeromski
Reprezentatywne gatunki
dramat, powieść, aforyzm

Nowatorska tendencja w sztuce i literaturze przełomu XIX i XX w. W literaturze polskiej pojęcie to występuje często jako synonim Młodej Polski albo określenie wstępnej fazy jej rozwoju, ale tendencje modernistyczne miały charakter międzynarodowy. Znamienny był dla nich protest wobec kultury mieszczańskiej, poczucie kryzysu kultury (dekadentyzm, pesymizm) i poszukiwanie nowych form ekspresji (symbolizm, kult „sztuki dla sztuki”, zjawisko cyganerii artystycznej skłóconej ze środowiskiem filistrów; później naturalizm, ekspresjonizm, intuicjonizm). Najważniejsze ośrodki znajdowały się we Francji i Niemczech (m.in. wpływ filozofii H. Bergsona, A. Schopenhauera i F. Nietzschego), ale charakterystyczne było twórcze włączenie się do ogólnoeuropejskiego nurtu kultury państw dotąd pozostających na uboczu.

Gatunek: Opowiadanie

Najważniejsi twórcy
A. Czechow, F. Dostojewski, E. Hemingway, T. Mann, B. Prus, J. Iwaszkiewicz, B. Schulz, T. Borowski, M. Dąbrowska

Jeden z podstawowych gatunków prozatorskich. Niewielki utwór narracyjny o prostej, zwykle jednowątkowej fabule i luźnej kompozycji. W przeciwieństwie do noweli, utworu o podobnym rozmiarze, budowa opowiadania nie jest tak zwarta, a konstrukcji nie ograniczają ścisłe reguły: mogą pojawiać się dygresje, epizody, postacie drugoplanowe, dialogi, opisy (np. miejsc, zjawisk, przeżyć) i partie refleksyjne. Jednak między wydarzeniami głównymi i mniej ważnymi zachodzą związki przyczynowo-skutkowe. Charakterystycznymi elementami kompozycji są: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Osoba narratora (którego punkt widzenia określa zawartość treściową utworu) jest wyeksponowana; narracja może być prowadzona w pierwszej lub trzeciej osobie. Utwór nie posiada wyraźnej pointy, trzeba ją wydedukować z całościowego sensu opowiadania.
Wyróżnia się opowiadania odtwórcze (pisane na podstawie autentycznych wydarzeń lub jakiegoś utworu) oraz twórcze (oparte na wyobraźni autora). Źródła gatunku można wskazywać już w starożytności: opowiadanie rozwijało się np. na obrzeżu literatury historiograficznej, czerpało z form wypracowanych w kronikach, legendach, bylinach, żywotach świętych i in.

Opowiadanie w Wikipedii
Zamknij

* Ładowanie