GET /api/themes/wspomnienia/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Wspomnienia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wspomnienia/",
    "sort_key": "wspomnienia",
    "description": "<p>\r\n\r\nWspomnienia są funkcją <b>pamięci</b>, osobistym zmaganiem z władzą <b>czasu</b> nad człowiekiem, z <b>przemijaniem</b>. Dzięki wspomnieniom budujemy własną tożsamość, a także tworzymy prywatną wizję historii, którą możemy następnie przekazać jako swoiste <b>dziedzictwo</b>. Z drugiej strony wspomnienia są pożywką całkowicie w nich zanurzonej <b>melancholii</b>. Wspólne wspomnienia są też ważnym tworzywem więzów nazywanych <b>miłością</b> (np. Gustaw z <i>Dziadów</i> jest całkowicie pochłonięty wspominaniem chwil spędzonych z ukochaną).<br>\r\n\r\n</p>"
}