GET /api/themes/stworzenie/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Stworzenie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/stworzenie/",
    "sort_key": "stworzenie",
    "description": "<p>\r\nMotyw dotyczy stworzenia świata. Na ten temat istnieje wiele opowieści: o sześciu dniach pracy Boga, rozpoczynającej się oddzieleniem <b>światła</b> od <b>ciemności</b> (Księga Rodzaju), o samoistnym wynurzeniu się form z Chaosu (mitologia grecka), czy też o powstaniu wszechświata w wyniku zabójstwa dokonanego przez Odyna na olbrzymie imieniem Imer, z którego czaszki powstały następnie niebiosa, z ciała ziemia, a z jego krwi — morza.<br>\r\n\r\n</p>"
}