GET /api/themes/pijanstwo/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Pijaństwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pijanstwo/",
    "sort_key": "pijan~0stwo",
    "description": "<p>\r\nSzczególny element <b>przestrzeni</b> <b>domu</b>. Piwnica jako miejsce ciemne, chłodne, znajdujące się pod powierzchnią ziemi zyskuje znaczenie także symboliczne. Wydobycie się Wokulskiego z piwnicy bez pomocy drabiny wskazuje na wykorzystanie przez autora <i>Lalki</i> w utworze znajomości filozofii nietzscheańskiej.<br>\r\n</p>"
}