GET /api/themes/madrosc/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Mądrość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/madrosc/",
    "sort_key": "ma~0dros~0c~0",
    "description": "<p>\r\n\r\nCzym jest mądrość, starają się wyjaśniać autorzy literatury dydaktycznej, stąd wiele fragmentów odpowiadających temu motywowi znajdziemy np. w tekstach oświeceniowych. Mądrość bywa łączona z <b>nauką</b> i <b>rozumem</b> lub też im przeciwstawiana. W tym drugim przypadku zwraca się najczęściej uwagę na <b>wiedzę</b> pozarozumową, płynącą z <b>serca</b> lub bezpośredniego instynktu <b>duszy</b>. Mądrość jest cechą i domeną <b>filozofów</b>, ale zdarza się też, że odmawia się jej właśnie tym, którzy ,,zawodowo\" zajmują się zdobywaniem i pielęgnowaniem mądrości (zob. też: <b>mędrzec</b>). <br>\r\n\r\n</p>"
}