GET /api/themes/dziedzictwo/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Dziedzictwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dziedzictwo/",
    "sort_key": "dziedzictwo",
    "description": "<p>\r\nMotyw niezwykle ważny dla myśli konserwatywnej (ale nie tylko), odnoszący się do całego tego bagażu społeczno-genetycznego, który u zarania określa życie człowieka i wyznacza mu egzystencjalne zadania. Uświadomienie sobie swego dziedzictwa wymaga ustosunkowania się wobec miejsca, w którym istniejemy w świecie. Motyw znajdziemy i w nowelach <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/autor/stefan-zeromski/\">Żeromskiego</a>, i np. w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hamlet/\"><i>Hamlecie</i></a>.<br>\r\n</p>"
}