GET /api/themes/czas/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Czas",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/czas/",
    "sort_key": "czas",
    "description": "<p>\r\nMotywem tym zaznaczaliśmy fragmenty zawierające przemyślenia na temat czasu (np. jego upływu, najczęściej zbyt szybkiego — czasu ,,uciekającego\"), jako podstawowego żywiołu, w którym zanurzona jest egzystencja ludzka z jednej strony, a życie przyrody z drugiej (niekiedy rozróżnienie to powoduje postrzeganie niejako dwóch czasów — ograniczonego czasu ludzkiego i wiecznego trwania <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/natura\"><b>natury</b></a>). <br>\r\n</p>"
}