GET /api/themes/zlo/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Zło",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zlo/",
    "sort_key": "zl~0o",
    "description": "<p>\r\nW odróżnieniu czynów ocenianych jako złe pomagają takie tematy i motywy jak: <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/grzech\">grzech</a>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wina\">wina</a>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kara\">kara</a> czy <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wyrzuty-sumienia/\">wyrzuty sumienia</a>. Jednakże w tekstach literackich pojawiają się również ogólniejsze wypowiedzi na temat samej istoty zła w perspektywie egzystencjalnej (por. motyw <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zbrodnia/\">zbrodni</a>), metafizycznej i moralnej (zob. też: <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/szatan/\">szatan</a>).\r\n</p>"
}