GET /api/themes/zbrodnia/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Zbrodnia",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zbrodnia/",
    "sort_key": "zbrodnia",
    "description": "<p>\r\nO zbrodni mówimy w przypadku <b>drastycznego naruszenia praw</b> rządzących społecznością ludzką. Szczególnym przypadkiem jest tu <b>morderstwo</b>. Jednakże istnieje szereg <b>czynów</b>, które można określić mianem zbrodni, a są czymś innym niż zabicie człowieka — należą do nich np. formy stosowania <b>przemocy</b> powodujące wielkie <b>cierpienie</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}