GET /api/themes/wieza-babel/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Wieża Babel",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wieza-babel/",
    "sort_key": "wiez~1a babel",
    "description": "<p>\r\n\r\nKlasyczny motyw biblijny, wskazujący z jednej strony na postawę ludzkiego buntu wobec potęgi <b>Boga</b> (sama wieża miała swym ogromem wdzierać się w dziedzinę boską), zaś z drugiej strony przypominający o tym, że wszelkie „niebotyczne” przedsięwzięcia ludzkości skazane są na nieuchronną <b>klęskę</b> (przez niemożność porozumienia się wszystkich ludzi — pomieszanie języków — ich wspólny <b>czyn</b> zostaje zniweczony). <br>\r\n</p>"
}