GET /api/themes/wies/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Wieś",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wies/",
    "sort_key": "wies~0",
    "description": "<p>\r\nMotyw służy do wskazywania na fragmenty o tematyce sielskiej, a także na te, które charakteryzują specyfikę życia wiejskiego, przeciwstawianego często egzystencji miejskiej (zob. też: <b>chłop</b>, <b>gospodarz</b>, <b>gospodyni</b>, <b>sarmata</b>, <b>sielanka</b>, <b>miasto</b>). <br>\r\n\r\n</p>"
}