GET /api/themes/szpieg/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Szpieg",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/szpieg/",
    "sort_key": "szpieg",
    "description": "<p>\r\nJest to typ postaci niewątpliwie negatywnej. Cechą jego działań jest podstęp, zdrada, a także przekupstwo, ponieważ często ludzie podejmują się szpiegostwa dla korzyści materialnych. Szpieg działa w tajemnicy, musi posiadać podwójną tożsamość, a więc występuje w masce, czy przebraniu, nawet jeśli nie jest to dosłownie rozumiana zasłona twarzy i ciała, a tylko przybrany dla zdobycia zaufania tych, których zamierza zdradzić sposób bycia, głoszone poglądy itp. Drobniejszą odmianą szpiega będzie również carski szpicel, z którym mamy do czynienia np. w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kordian\"><i>Kordianie</i></a> Słowackiego.\r\n</p>"
}