GET /api/themes/syn/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Syn",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/syn/",
    "sort_key": "syn",
    "description": "<p>\r\nBycie synem oznacza wypełnianie pewnej roli społecznej, z którą wiążą się określone obowiązki — przede wszystkim wobec rodziców sprawujących <b>opiekę</b> nad <b>dzieckiem</b>. Do obowiązków tych zaliczają się na pewno posłuszeństwo i lojalność, która w niektórych okolicznościach przybiera specyficzną formę, jak to się dzieje np. w <i>Hamlecie</i> Shakespeare’a. Próba dochowania <b>wierności</b> ideałom ojca (lub wypełnienia jego <b>testamentu</b>) może natrafiać na trudności, np. pozostając w sprzeczności z osobistym doświadczeniem; tak dzieje się w przypadku Cezarego Baryki z <i>Przedwiośnia</i> Żeromskiego (zob. też: <b>syn marnotrawny</b>).<br>\r\n\r\n</p>"
}